Referendum i wybory

Jak już wspominaliśmy w poprzednim artykule 15 września 2023 r. odbędą się wybory do Sejmu i Senatu. To jednak nie wszystko, tego dnia bowiem czeka nas również referendum dotyczące relokacji migrantów. Wzięcie udziału w referendum jest oczywiście dobrowolne, tak samo jak w wyborach – nikt nikogo nie może zmusić do oddania głosu. Według wielu doniesień w referendum mają znaleźć się 4 pytania, które będą dotyczyć nie tylko kwestii migrantów na granicy z Białorusią, ale i wyprzedawania państwowego majątku oraz kwestii wieku emerytalnego

Jak oddać głos w referendum lub z niego zrezygnować?

Przed przystąpieniem do głosowania należy oczywiście okazać dowód tożsamości obwodowej komisji wyborczej. Jeśli nie chcesz brać udziału w referendum, to masz oczywiście prawo zrezygnować z tego przedsięwzięcia. Rezygnacja musi być jednak odnotowana w spisie wyborców i pokwitowana twoim podpisem.

W sytuacji, gdy pobrano już kartę z pytaniami i dopiero wtedy doszło do podjęcia decyzji o rezygnacji, można nie wypełniać karty, ale liczy się ona do ogólnej frekwencji. To z kolei może mieć znaczenie w politycznej grze. Można wtedy podrzeć kartę i wrzucić ją do urny. To jednak może być ryzykowne zagranie, które jest różnie interpretowane prze sądy. Choć taki przypadek w Legnicy nie został ukarany przez Sąd Okręgowy.  

Głosowanie w wyborach – kiedy ważny jest głos?

Oczywiście przy głosowaniu również trzeba okazać dokument tożsamości. W głosowaniu ważną rolę odgrywają krzyżyki (X), które muszą być wstawione w odpowiednich kratkach. Jest to o tyle ważne, że wstawienie innego znakusprawi, że głos będzie nieważny. Należy pamiętać, że nie będą brane pod uwagę głosy, które są oddane na więcej niż jednego kandydata. Warto też odpowiednio złożyć kartę i wrzucić ją prawidłowo do urny.