Wsparcie rodziców i uczniów

Od 1 lipca rozpoczyna się tegoroczna edycja programu „Dobry start”. W ramach, którego rodzice – bez względu na dochody – mogą otrzymać 300 zł. Przeznaczeniem tych pieniędzy jest kupno podręczników, zeszytów i akcesoriów biurowych czy sprzętów potrzebnych do nauki dla uczniów. Świadczenie „Dobry start” przysługuje tylko raz w roku na dziecko w wieku od 7 do 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymują tzw. 300 plus do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada drogą elektroniczną. Trzeba to zrobić za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portalu Empatia bądź przez serwisy bankowości elektronicznej (dotyczy to tylko wybranych banków, które udostępniają taką możliwość).

Wnioski o „300 plus” dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej należy złożyć w powiatowym centrum pomocy rodzinie.

Pomoc w wybranych placówkach

ZUS wraz z Pocztą Polską i Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) podpisali list intencyjny. Za sprawą tego listu w wybranych placówkach KRUS i Poczty będzie można otrzymać pomoc w złożeniu wniosku o „Dobry start”. Takie rozwiązanie ma pomóc osobom, które mają trudności z elektronicznym złożeniem wniosków.

Pracownicy ZUS będą pełnili dyżury w wybranych placówkach Poczty Polskiej i KRUS. Pomogą oni w założeniu konta na PUE ZUS i wnioskowaniu o świadczenie „Dobry start”. Oprócz tego wsparcie w złożeniu wniosku można otrzymać także w placówkach ZUS. Prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska podkreśla, że takie rozwiązanie pozwoli na szerszą pomoc w składaniu wniosków o tzw. 300 plus. Cyfryzacja jest coraz bardziej powszechna, nie możemy jednak zapominać o tych, którzy nie mogą samodzielnie wypełnić wniosku i potrzebują pomocy urzędników.

Wypłata świadczeń

Wypłacaniem wniosków w tym roku zajmuje się ZUS. Złożenie wniosku w lipcu bądź jeszcze w sierpniu, sprawia, że rodzice otrzymają pieniądze najpóźniej przed 30 września. W przypadku późniejszego wnioskowania, pieniądze powinny trafić do wnioskodawców w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Świadczenie „Dobry start” pozwala rodzicom i opiekunom prawnym na pokrycie (chociaż częściowe) kosztów związanych z nauczaniem dzieci. Od lipca składanie wniosków jest już możliwe w formie elektronicznej. Te osoby, które nie potrafią same złożyć wniosku lub nie mają takiej możliwości, mogą skorzystać z pomocy urzędników ZUS w wybranych placówkach KURS i Poczty Polskiej.