Nowe zasady

Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej wiąże się z nowymi zasadami wjazdu na jej teren. Od 1 października 2021 r. podróżującym z państw członkowskich UE nie będzie wystarczył już tylko dowód osobisty. Od teraz niezbędny jest paszport, aby przekroczyć granice Królestwa.

Wyjątki od reguły

Jak zawsze jednak pojawia się wyjątek od reguły. Osoby, które posiadają status osoby osiedlonej (settled status) lub tymczasowo osiedlonej (pre-settled status) w UK, mogą przekroczyć granicę za okazaniem dowodu osobistego. Co ważne, możliwe jest to w przypadku, gdy profil cyfrowy (mowa o systemie osiedleńczym dla obywateli UE) został powiązany właśnie z dowodem osobistym.

Konsul RP w Wielkiej Brytanii poinformował, że wspomniany profil można powiązać zarówno z paszportem, jak i dowodem osobistym. Na tej podstawie istnieje możliwość korzystania z dowodu osobistego na granicy Wysp. Konsul przestrzega jednak, by częściej korzystać z paszportu, gdyż zmiana procedur może rodzić „bałagan” i „dezorientację” wśród brytyjskich urzędników. A co za tym idzie? Kłopoty przy okazywaniu dowodu osobistego (wszyscy przecież wiemy, jak czasem mozolnie działa biurokracja).

Status osoby osiedlonej

System wnioskowania o status osoby osiedlonej dla obywateli państw członkowskich UE, ruszył 30 marca 2019 r. Wnioski można było składać do 30 września 2021 r. Niemniej w wyjątkowych sytuacjach, dopuszczalne jest wnioskowanie po terminie. Osoby, które w Wielkiej Brytanii mieszkały przez 5 lat, (co najmniej przez 6 miesięcy w każdym roku) mają prawo otrzymać status osoby osiedlonej, a te przebywające krócej – status tymczasowo osiedlonej.

Aby taki status otrzymać należy wypełnić wniosek i potwierdzić swoją tożsamość – za pomocą biometrycznego dokumentu (paszport bądź dowód osobisty). Koniecznym jest również wprowadzenie do systemu fotografii i oświadczenia o niekaralności.

Osoby, które otrzymały status osoby osiedlonej, mogą wjeżdżać na teren UK za okazaniem paszportu lub dowodu osobistego do 31.12.2025 r.

Zmiany z powodu Covid-19

To nie koniec zmian w podróżowaniu do Wielkiej Brytanii. Od 4 października 2021 r. w pełni zaszczepieni podróżni nie mają obowiązku wykonywać testu przeciw Covid-19. Te osoby, które jednak będą wykonywać test, od 4 października mogą również wykonać test antygenowy, który jest tak samo uznawany jak PCR.

Miejsca, które nie znajdą się na czerwonej liście państw wysokiego ryzyka epidemiologicznego, będą automatycznie uznane za bezpieczne. Osoby przyjeżdzające z krajów, znajdujących się na czerwonej liście, muszą odbyć kwarantannę (10 dni) w jednym z wybranych przez władzę hoteli.

Pamiętajmy zatem, że od października nie dostaniemy się na Wyspy bez ważnego paszportu. Dowód osobisty wystarczy tylko w przypadku osób, posiadających status osoby osiedlonej (lub tymczasowo osiedlonej). Niemniej i w takim przypadku Konsul RP przestrzega, aby lepiej mieć zawsze przy sobie paszport, bo może pojawić się „biurokratyczny nieporządek”.