Czym jest windykacja? 

Windykacja to szereg działań prawnych, które mają na celu odzyskanie w sprawiedliwy sposób zaległych należności. Cały proces ma na celu skłonienie dłużnika do uregulowania długu. Windykacje można prowadzić samodzielnie bądź przy pomocy prawnika

Ze względu na sposób prowadzenia działań dzieli się windykację na:

  • windykację miękką, 
  • windykacja twarda. 

Jak przebiega windykacja miękka? 

Zwykle wszelkie działania związane z egzekwowaniem długu rozpoczyna się od windykacji polubownej. Warto wykorzystać te praktyki, gdyż może uda się dzięki nim uniknąć postępowania sądowego. Windykacja miękka obejmuje kontakt telefoniczny i meilowy, gdzie upomina się dłużnika, żeby ten uregulował dług. Pomocne może okazać się właśnie wezwanie do zapłaty – często podpis prawnika na takim piśmie jest dużym motywatorem dla dłużnika. Kolejny rozwiązaniem może być wpisanie dłużnika do rejestru dłużników, co też często przynosi zamierzone efekty. 

Windykacja twarda – jak działa?

Kiedy już żadna z metod windykacji miękkiej nie przynosi skutków, wtedy nie pozostaje nic innego, jak droga sądowa. Działania prawne dążą do tego, aby uzyskać prawomocny wyrok, który pozwoli na komornicze zajęcie majątku dłużnika

Można wtedy podjąć następujące działania: 

  • pozew sądowy – składa się go do odpowiedniego sądu. Pozwala on na uzyskanie sądowego nakazu spłaty;
  • klauzula wykonalności – po otrzymaniu sądowego nakazu spłaty można rozpocząć postępowanie klauzulowe, co pozwoli na otrzymanie tytułu egzekucyjnego z klauzulą wykonalności;
  • tytuł wykonawczy – podjęcie wyżej wymienionych kroków prowadzi do podjęcia postępowania egzekucyjnego. Nim to nastąpi nadal jest czas na wezwanie dłużnika do dobrowolnej spłaty;
  • sprawa dla komornika – należy złożyć do komornika wniosek o wszczęcie postepowania wraz z tytułem wykonawczym. 

Ile trwa windykacja?

Polubowne działania trwają zwykle 2–3 miesiące, dlatego im szybciej się na nią zdecydujemy, tym lepiej. Zwykle najszybciej odzyskuje się długi, które są przeterminowane zaledwie o kilka miesięcy. 

Działania sądowo-egzekucyjne są zdecydowanie dłuższe. Często też nie mamy wpływu na to, jak długo to wszystko potrwa. Nawet oczekiwanie na rozprawę może trwać kilka miesięcy.

To, co z pewnością przyspiesza cały proces, to odpowiednia pomoc prawnika. Specjalista wie najlepiej, jaki plan działania będzie najskuteczniejszy. Dlatego lepiej działać ze wsparciem niż w pojedynkę. Skorzystaj z pomocy naszych prawników