Utrudnione oszczędzanie

Wielu przedsiębiorców, decydujących się na prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, w ramach oszczędności wprowadza do działalności majątek prywatny. Początki nierzadko bywają trudne, nie każdego stać na to kupno nowego firmowego majątku, dlatego wielu przedsiębiorców decyduje się na przekazanie majątku prywatnego – np. telefonu, komputera czy samochodu.

Amortyzacja tylko do 2021 roku

Jeszcze do końca 2021 roku przepisy traktowały o tym, że za wartość początkową środka trwałego wprowadzonego do działalności uważa się cenę nabycia tego środka. Podatnik w 2021 roku mógł ująć w ewidencji środków trwałych nabycie jakiegoś dobra (np. samochodu) po wartości jego zakupu nawet z 2016 roku. Przedsiębiorca mógł amortyzować samochód od pełnej wartości.

Jak wyglądają nowe przepisy?

Nowe przepisy wprowadzają zmiany w tym zakresie. Mianowicie przy wprowadzeniu do środków trwałych używanego wcześniej prywatnego sprzętu, za podstawę amortyzacji wciąż uznaje się cenę nabycia, jednak jak wskazuje ustawa – „nie wyższą od wartości rynkowej środka trwałego”. Co to właściwie oznacza? Od 1 stycznia podatnik ma obowiązek sprawdzić, ile dane dobro jest warte w dniu wprowadzenia go do działalności, tym samym wycenić po cenie rynkowej.

Biorąc pod uwagę np. samochód, to po 5 latach użytkowania jego wartość spadnie przynajmniej o połowę, tym samym odpisów amortyzacji będzie można dokonać od tej pomniejszonej wartości.

Nowe przepisy są szczególnie niekorzystne, gdy weźmiemy pod uwagę sprzęty biurowe – np. komputery. Tracą one bardzo szybko na wartości, tym samym używany sprzęt będzie nieopłacalny.

Niekorzystne przepisy

W ocenie wielu ekspertów wprowadzone przepisy są niekorzystne. Używane wcześniej prywatne przedmioty nigdy nie podlegały amortyzacji. Dlatego też zdaniem wielu ekspertów odpisy amortyzacyjne w ramach działalności powinny być dokonywane od kwoty zakupu, a nie od wartości w momencie wprowadzenia ich firmy.

Przepisy, które weszły w życie od stycznia 2022 roku, sprawiają, że podatnicy, wprowadzając do działalności gospodarczej przedmioty nabyte wcześniej, nie będą mogli ich wprowadzić z wartością nabycia, a muszą porównać ich wartość z ceną rynkową. Nowe przepisy o rzeczach używanych w firmie są kolejnym czynnikiem, który dokłada problemów podatnikom.