Upadłość banku – z czym się wiąże?

Upadłość banku jest związana z jego niewypłacalnością. Mowa tu o sytuacji, kiedy bilans sporządzony na koniec okresu sprawozdawczego pokazuje, że aktywa banku nie wystarczą na zaspokojenie jego zobowiązań. W momencie ogłoszenie upadłości banku cały jego majątek staje się masą upadłości i staje się własnością syndyka

Ponadto ogłoszenie upadłości przez bank wiąże się z: 

  • usunięciem organów zarządzających i nadzorczych;
  • rozwiązaniem zarządu komisarycznego, powołania kuratora oraz uprawnień likwidatora;
  • usunięciem uprawnień osób, które należały do organów banku. 

Upadłość banku – co dzieje się z kredytem?

Niestety upadłość banku nie zwalnia z obowiązku spłaty kredytu – umowa nie wygasa w tym przypadku. Kredytobiorca jest dalej zobowiązany do wpłacania rat na wskazany rachunek bankowy.  

Za sprawą ogłoszenia upadłości dotychczasowe prawa i obowiązki banku przechodzą na inna instytucje. To ona ma obowiązek poinformować kredytobiorcę o tym, jak będzie wyglądać dalsza współpraca.

Upadłość Getin Noble Bank

W ostatnim czasie – dokładnie 20 lipca – ogłoszono upadłość banku Getin Noble Bank. Sytuacja ta wywołała spore poruszenie, wielu klientów banku nie wiedziało, jak ma postępować w nowej sytuacji. Wszyscy wierzyciele banku Getin Noble Bank mieli 30 dni na to, by zgłosić wierzytelność w Krajowym Rejestrze Zadłużonych

Czym jest zgłoszenie wierzytelności?  

Jest to swojego rodzaju pozew przed sądem cywilnym lub gospodarczym. Różnica polega na tym, że może być ono zgłoszone jedynie przez system teleinformatyczny. W zgłoszeniu trzeba przede wszystkim wskazać, ile nam się należy od banku – żądamy tym samym, żeby w postepowaniu upadłościowym zostało uznane nasze roszczenie. 

Pamiętaj, że nie wystarczy tylko zgłoszenie wierzytelności, ale trzeba ją też rozliczyć za pośrednictwem potrącenia. 

Upadłość banku a frankowicze

Blady strach spada przede wszystkim na frankowiczów, którzy nie mają najłatwiejszego życia z takim kredytem. Chronią ich natomiast rezerwy frankowe, czyli odpisy, których dokonuje bank w rocznym bilansie finansowym – z przeznaczeniem na ewentualne przegrane sprawy sądowe. Wartość rezerw powinna być tożsama z wartością przedmiotu sporu – w tym przypadku z sumą wszystkich wpłat kredytobiorców frankowych. Informacje o rezerwach frankowych są jawne, więc każdy może je sprawdzić. 

Wiele osób zastanawia się jednak, co ze sprawami sądowym frankowiczów. W przypadku wspomnianego już banku Getin Noble Bank sprawy powinny być kontynuowane po zgłoszeniu wierzytelności. Trudno jednak wskazać, jaką strategię w tej sprawie przyjmie syndyk i sąd upadłościowy. W takiej kwestii najlepiej mieć prawnika, który pomoże rozwiązać indywidualne przypadki. Możesz skorzystać z porad naszych prawników, którzy znajdą dla ciebie najkorzystniejsze rozwiązanie.