Co powinno znaleźć się w umowie?

Na początku należy ustalić, czy podpisujemy umowę o dzieło, czy jednak umowę zlecenie. Następnie należy zawrzeć w umowie najważniejsze elementy, takie jak:

 • określenie rodzaju umowy,
 • oznaczenie daty i miejsca zawarcia umowy,
 • oznaczenie stron umowy,
 • oświadczenia stron,
 • czas obowiązywania umowy,
 • określenie sposobu rozwiązania umowy,
 • odpowiedzialność stron,
 • uzupełnienie treści umowy przez przepisy prawa.

Data i miejsce zawarcia umowy

Wskazanie daty i miejsca zawarcia umowy pomaga w przypadku sytuacji spornych, dlatego należy o tym pamiętać. Dzięki temu możemy skontrolować termin wymagalności świadczeń lub przedawnienia roszczeń. 

Strony umowy

Jedną z najistotniejszych elementów jest oczywiście określenie stron umowy między DJ/zespołem muzycznym a klientami. Oczywiście w tej części umowy nie może zabraknąć elementów, takich jak:

 • nazwa podmiotu,
 • imię i nazwisko,
 • adres, 
 • numer PESEL lub KRS oraz NIP (w przypadku firm), 
 • numer dowodu osobistego.

Oświadczenia stron

W tej części umowy musi zostać zawarta informacja na temat zobowiązań stron oraz świadczeń, które mają zostać wykonane. Należy dokładnie określić przedmiot umowy. W przypadku DJ-a/zespołu muzycznego należy dokładnie określić, gdzie i w jakim zakresie czasowym ma być wykonywana usługa, określić rodzaj sprzętu. Oprócz tego można też ustalić posiłek dla muzyków, przerwy, zabawy etc. 

Rozwiązanie umowy i odpowiedzialność stron

W umowie musi znaleźć się zapis o sposobie rozwiązania umowy. Podwykonawca zwykle pobiera od klientów zadatek lub zaliczkę. W przypadku rozwiązania umowy, ten drugi rodzaj zapłaty przepada – usługodawca nie zwraca go narzeczonym. Warto tutaj ustalić wszelkie szczegółu – co w przypadku zmiany terminu, odwołania imprezy na chwilę przed jej rozpoczęcie, co robić w sytuacji losowej lub epidemiologicznej.  

Kiedy umowa jest nieważna?

Umowa staje się nieważna, jeśli znajdują się w niej zapisy lub postanowienia, które celowo wprowadzają w błąd lub omijają przepisy prawa

Oczywiście umowy na takie usługi mogą mieć różny kształt w zależności od ustaleń i potrzeb. Jeśli jednak nie wiesz, jak dokładnie sporządzić taką umowę, skontaktuj się z naszymi prawnikami, a stworzymy dla Ciebie odpowiedną dokumentację.