Czym jest układ konsumencki?

Konsumenckie postępowanie układowe jest porozumieniem między dłużnikiem a większością wierzycieli. Układ, w porównaniu do upadłości konsumenckiej, pozwala zachować co najmniej część majątku dłużnika. W celu otwarcia konsumenckiego postępowania układowego należy złożyć odpowiedni wniosek do sądu.

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek o otwarcie układu konsumenckiego może złożyć wyłącznie niewypłacalny konsument. Do pozytywnego rozpatrzenia wniosku dochodzi, gdy możliwości zarobkowe i sytuacja finansowa wnioskodawcy pozwalają na pokrycie kosztów postępowania oraz na zawarcie i zrealizowanie układu z wierzycielami.

Złożenie wniosku

Wniosek o otwarcie układu konsumenckiego składa się niemalże na podobnym formularzu, co wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Z tą różnicą, że w przypadku układu należy wskazać wstępne propozycje układowe. Oprócz tego obowiązkowo trzeba uprawdopodobnić swoją zdolność do sfinansowania układu. Konsument zobowiązany jest do tego, aby przekonać wierzycieli do swoich wstępnych propozycji układowych. Formularz do wniosku dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Propozycje układowe

Propozycje układowe przy otwarciu konsumenckiego postępowania układowego najczęściej obejmują odroczenie terminu spłaty zadłużenia. Dotyczą też rozłożenia długu na raty czy jego redukcję. Propozycje układowe powinny być korzystne dla konsumenta, musi on mieć możliwość sfinansowania ich oraz dobrowolnej sprzedaży części majątku. Ponadto powinny być one intratne również dla wierzycieli – proponowane warunki spłaty długów muszą być lepsze niż w przypadku, gdyby konsument ogłosił upadłość.

Opłaty związane z wszczęciem postępowania

Złożenie wniosku o otwarcie konsumenckiego postepowania układowego wiąże się z opłatą w wysokości 30 zł. Oprócz tego konsument zobowiązany jest do wpłaty zaliczki na wydatki postepowania sądowego. Jej wysokość uzależniona jest od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Układ konsumencki jest dobrą alternatywą dla ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Aby układ został przyjęty większość głosujących wierzycieli musi go poprzeć. Przyjęty układ musi zostać zatwierdzony jeszcze przez sąd. W przypadku, gdy nie wiadomo, czy lepiej ogłosić upadłość konsumencką, czy otworzyć układ konsumencki, najlepiej skontaktować się z prawnikiem.