Produkty przecenione i używane – zwrot

Bardzo często klienci, a nawet sami przedsiębiorcy zastanawiają się, czy produkty z outletu podlegają zwrotom. Należy tutaj przywołać przepisy, które mówią o tym, że konsument ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni jej zawarcia. 

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.– Art. 27 ustawy o prawach konsumenta.

Czy można zwrócić produkty z wadami?

W tym przypadku prawo stoi po stronie konsumentów, gdyż ci mogą zwrócić towar z wadami. Jeśli przedsiębiorca sprzedaje używany bądź uszkodzony towar, to prawo do odstąpienie od umowy i tak przysługuje konsumentom. 

W zamkniętym katalogu sytuacji, które wskazują, kiedy można wyłączyć prawo do odstąpienia, nie znajdziemy towarów outletowych. Zatem podlegają one zwrotowi. 

Reklamacja a towar z outletu

W przypadku towarów z outletu konsument nie może powoływać się na prawo do reklamacji. Jeśli wiedział o wadach w chwili nabycia towaru, to 

nie może żądać od przedsiębiorcy rękojmi. 

Rozwiązanie umowy na odległość?

W przypadku, gdy umowa została zawarta na odległość – np. przez Internet, to prawo do odstąpienia równieżprzysługuje dla towarów outletowych.

Skorzystaj z pomocy profesjonalnych prawników, decydując się na poradę prawną online