Podstawowe kryterium

Wsparcie dla tych przedsiębiorców, którzy prowadzą sklepiki szkolne, ma być podobne do tego, jakie otrzymują firmy w ramach tarczy branżowej. Pomoc finansową otrzymają te osoby, które prowadzą działalność gospodarczą na terenie placówek oświatowych. Ich działalność musi być oparta na sprzedaży środków: spożywczych, papierniczych i piśmienniczych i być przeznaczona dla uczniów, słuchaczy i wychowanków. Dane przedsiębiorstwo powinno być oznaczone według Polskiej Klasyfikacji Działalności kodami 47.11.Z i 47.19.Z.

Otrzymanie pomocy będzie możliwe po wykazaniu 40 proc. spadku przychodów odnotowanych w okresie od listopada 2020 roku do marca 2021 r. oraz prowadzenie określonej działalności gospodarczej na dzień 30 września 2020 r. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii zapewnia, że w zależności od sytuacji epidemiologicznej nie można wykluczyć, że na etapie prac parlamentarnych pomoc zostanie rozciągnięta także na kolejne okresy czasu.

Forma pomocy

Właściciele sklepików szkolnych otrzymają wsparcie w następującej postaci:

  • zwolnienie z opłacania składek na ZUS,
  • świadczenia postojowe,
  • dotacje do 5 000 zł,
  • dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników.

Co zrobić, aby otrzymać wsparcie?

Według zapewnień MRPiT (Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii) przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia dokumentu o posiadaniu pisemnego zaświadczenia, wystawionego przez dyrektora jednostki oświatowej o tym, że był związany przez co najmniej 14 dni w miesiącu (miesiąc, w którym wystąpił spadek przychodów, jest „podstawą” złożenia danego wniosku) umową najmu powierzchni przeznaczonej do prowadzenia działalności.

Nie jest wymagane dołączenie zaświadczenia do wniosku, według MRPiT posiadanie zaświadczenia będzie sprawdzane podczas kontroli.