Usuwanie barier, by usprawnić funkcjonowanie

Tarcza prawna zawiera pakiet rozwiązań z różnych dziedzin prawa, by usprawnić funkcjonowanie obywateli i podmiotów prawnych. Według Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii należy dokonywać systematycznego przeglądu regulacji prawnych w celu niwelowania nadmiarowych procedur, które stanowią nieuzasadnione obciążenie. MRPiT podkreśla, że trzeba zmienić procedury tak, aby stały się one bardziej przystępne dla uczestników obrotu.

Tarcza prawna uwzględnia następujące rozwiązania:

  • elektronizacja procedur,
  • wprowadzanie jednoinstancyjności postępowań,
  • innego rodzaju usprawnienia postepowań i procedur,
  • wykorzystanie postępowania uproszczonego i milczącego trybu załatwiana sprawy,
  • wydłużenie terminu realizacji wybranych obowiązków regulacyjnych po stronie obywateli oraz przedsiębiorców ze względu na pandemię Covid-19.

Jakie korzyści niesie za sobą projekt Tarczy prawnej?

Obywatele oraz przedsiębiorcy oszczędzą czas i pieniądze, jako że Tarcza prawna ograniczy zbyteczne obciążenia regulacyjne. Efektywność administracji publicznej znacznie wzrośnie, za sprawą bardziej dynamicznych i sprawniejszych procedur. Projekt Tarczy prawnej ma doprowadzić m.in. do:

  • minimalizacji kosztów,
  • stosowania prostych urzędowych formularzy,
  • mniejszej liczby załączników i formalności,
  • wprowadzania bardziej przewidywalnych dla przedsiębiorców zmian w przepisach.

Tarcza prawna wprowadza zmiany korzystne dla wszystkich. Zatem z nowych rozwiązań skorzystają zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy oraz administracja publiczna. Mimo że uwaga wszystkich obecnie skupiona jest na Polskim Ładzie, to warto pochylić się również nad Tarczą prawną. Korzyści, które z niej płyną – cyfryzacja, uproszczenie procedur oraz likwidacja barier administracyjnych i prawnych – są niezwykle obiecujące.