Tarcza prawna – założenie projektu 

Czołowym założeniem tarczy jest zmniejszenie obciążeń regulacyjnych, które jawią się jako niekorzystne dla obywatelu i przedsiębiorców. Zdaniem rządowych ekspertów system prawny negatywnie wpływa na konkurencyjność polskiej gospodarki.

Na stronie rządowej czytamy, że istnieje potrzeba przeglądu regulacji prawnych, aby ustalić nadmiarowe procedury, które są nieuzasadnionym obciążeniem. Następnie należy te obciążenia usuwać.

Jakich rozwiązań dotyczy Tarcza?

Wedle pierwszego zamysłu tarcza ma obejmować następujące rozwiązania:

  • szerokie wykorzystanie postępowania uproszczonego i milczącego trybu załatwienia sprawy,
  • ostrożnie wprowadzana jednoinstancyjność postępowań,
  • zelektronizowanie procedur,
  • innego rodzaju usprawnienia postępowań i procedur,
  • przedłużenie w czasie terminu realizacji wybranych obowiązków regulacyjnych po stronie obywateli, przedsiębiorców oraz organów ze względu na epidemię Covid-19 [1].

Korzyści płynące z Tarczy

Dzięki tarczy zostaną ograniczone zbędne i nadmierne obciążenia regulacyjne, a to doprowadzi do oszczędności czasu i pieniędzy w przypadku obywateli i przedsiębiorców. Administracja publiczna zyska więcej czasu, co przyspieszy jej pracę i wpłynie pozytywnie na efektowność. W czasach dużej niestabilności (jak chociażby pandemia) zelektronizowanie procedur również ułatwi wiele spraw administracyjnych. Na stronie rządowej czytamy również, że tarcza prawna wpłynie pozytywnie na jakość życia Polaków oraz na prowadzenie działalności gospodarczej.

Skorzystaj z pomocy profesjonalnych prawników, decydując się na poradę prawną online

[1]. Przywołane za źródłem: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/tarcza-prawna .