Jakich opłat można uniknąć?

W ramach Tarczy Antykryzysowej możliwe jest zwolnienie ze składek ZUS. Polega ono na uchyleniu od obowiązku opłacania składek na: ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Emerytur Pomostowych.

Tarcza Antykryzysowa uprawnia do zwolnienia ze składek ZUS za następujące miesiące:

  • grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r.,
  • luty 2021 r.,
  • marzec 2021 r. i kwiecień 2021 r. (lub tylko kwiecień).

Do kiedy można składać wniosek?

Wniosek o zwolnienie z ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej można złożyć jeszcze do 30 czerwca 2021 roku. Wniosek ten składa się wyłącznie elektronicznie. Należy zalogować się do swojego konta na PUE ZUS i postępować według instrukcji. Jak podpisać wniosek? Można to zrobić za pomocą profilu PUE, kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego (PZ ePUAP) lub podpisu osobistego (e-dowodu).

Kto może ubiegać się o zwolnienie z ZUS?

Prawo do ubiegania się o zwolnienie z ZUS mają przedsiębiorcy, którzy ucierpieli wskutek rozwijającej się pandemii koronawirusa. Firma, która chce otrzymać wsparcie, musi wpisywać się w określony w rozporządzeniu kod PKD. A ponadto powinna być zgłoszona w ZUS-ie, jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 roku.

Podmiot ubiegający się o zwolnienie ze składek ZUS musi w danych miesiącach osiągnąć spadek przychodu o co najmniej 40 proc.

Postojowe za sprawą Tarczy 9.0

Tarcza Antykryzysowa 9.0 daje również prawo do przyznania świadczenia postojowego. Przedsiębiorcy mogą otrzymać aż 5 świadczeń postojowych, dzięki Tarczy. Pobierane uprzednio świadczenia postojowe zmniejszają liczbę możliwych do otrzymania należności. Wniosek o przyznanie postojowego można złożyć od 4.05.2021 r. do upływu 3 miesięcy od zniesienia stanu epidemii.

Ostateczny termin składania wniosków o zwolnienie z ZUS zbliża się nieubłaganie. Warto zatem wykorzystać te ostatnie dni i dopełnić formalności za pośrednictwem konta PUE ZUS. Należy jednak pamiętać, że zwolnienie ze składek ZUS dotyczy określonych miesięcy i winno się spełniać sprecyzowane warunki.