Kto ponosi szkodę?

Większość weselnych imprez ma w swoim repertuarze napoje alkoholowe, a te jak wiemy różnie działają na gości. Co w sytuacji, gdy nasz wujek (trzeźwy lub nie) uszkodzi głośnik DJ-a albo niefortunnie połamie krzesło na saliKto ponosi konsekwencje? 

Jeśli spojrzymy do Kodeksu cywilnego, dokładnie do art. 415, to znajdziemy odpowiedź, że ten kto wyrządził krzywdę (stratę), ten ponosi konsekwencję. Nie zawsze jest to jednak tak oczywiste. 

Dzieci, które wyrządzają szkody na weselu

Trudno, żeby dzieci na weselu siedziały przykute do stołu – szczególnie te najmłodsze. Co w przypadku, gdy zniszczą one np. aparat fotografa? Do 13 roku życia dziecko nie ponosi odpowiedzialności prawnej. Nie oznacza to jednak, że może ono niszczyć wszystko, co znajdzie się pod ręką. W przypadku dzieci poniżej 13 roku życia to rodzice ponoszą odpowiedzialność za wyrządzone szkody, lepiej zatem pilnować swoich dzieci. 

Szkody pod wpływem alkoholu

Jak już wspominaliśmy, wesele to impreza, której często towarzyszy alkohol, zatem nie brakuje osób nietrzeźwych. Może się zdawać, że jak ktoś jest pijany, to nie kontroluje tego, co rob, więc nie można go pociągnąć do odpowiedzialności. Nic bardziej mylnego. Upojenie alkoholowe nie zwalnia z odpowiedzialności za wyrządzone winy. Jeśli więc jakiś wujek przesadzi z nalewką i połamie krzesła, to właśnie on jest odpowiedzialny za poniesienie kosztów.

Czy młoda para może ponieść konsekwencje za gości?

Coraz częściej zdarza się, że podwykonawcy chcą zastrzec w umowie, że to para młoda ponosi odpowiedzialność za potencjalne szkody. To zwykle wydaje łatwiejsze niż dochodzenie się potem z pijanym wujkiem. Taki zapis w umowie jest jak najbardziej legalny. Kodeks cywilny przewiduje swobodę kontraktową. Wtedy też strony mogą nadać umowę taki kształt, że w razie jakichkolwiek szkód, to para młoda będzie odpowiedzialna za pokrycie ewentualnych strat.

Taki zapis w umowie niejako zmusza parę młodą do pilnowania gości i kontrolowania przebiegu imprezy. Co jednak z kosztami? Można w umowie ustalić górną granicę odszkodowania, lecz ta nie może być wyższa niż wysokość rzeczywiście poniesionej szkody. 

W tym ważnym dla Ciebie dniu nie wszystko poszło zgodnie z planem? A może jesteś fotografem, któremu odwołano zlecenie niegodnie z umową? Rozwiąż swój problem prawny, decydując się na poradę prawną online