Co z dokumentami?

W przypadku ślubu cywilnego konieczne jest złożenie kilku niezbędnych dokumentów. W tym pisemne zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Zainteresowani muszą również wnieść opłatę skarbową w wysokości 84 zł za sporządzenie aktu małżeństwa.

Termin tego zapewnienia wynosi 6 miesięcy od daty podpisania i przekazania do Urzędu Stanu Cywilnego.

Większość par zastanawia się, czy zmiana daty ślubu cywilnego będzie wiązać się również z ponownym złożeniem dokumentacji. 

Ustalenie daty ślubu

Termin ślubu ustala się, gdy zostanie złożone wspomniane wcześniej zapewnienie. Musi jednak upłynąć miesiącod momentu złożenia zapewnienia do dnia zawarcia małżeństwa.

W sytuacji zmiany terminu i nieudzielenia ślubu w pierwszym terminie, można wnioskować o zwrot opłat skarbowych za sporządzenie aktu małżeństwa.

Zmiana terminu a dodatkowe koszty

Jeśli zmieniamy datę ślubu cywilnego, to nie ma obowiązku regulowania nowych opłat. Musimy jednak pamiętać, że zapewnienie jest ważne przez 6 miesięcy, więc musimy mieć na uwadze ten czas. W przypadku, gdy nowa data wykracza poza termin dokumentu, wtedy trzeba ponownie złożyć zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wnieść kolejną opłatę skarbową. 

W tym ważnym dla Ciebie dniu nie wszystko poszło zgodnie z planem? A może jesteś fotografem, któremu odwołano zlecenie niegodnie z umową? Rozwiąż swój problem prawny, decydując się na poradę prawną online