Czym jest sankcja kredytu darmowego?

To instytucja prawna, która daje możliwość zaciągnięcia pożyczki. Z tą różnicą, że pożyczkobiorca spłaca tylko to, co pożyczył. Dotyczy to wyłącznie kredytów konsumenckich, które dzięki sankcjom są spłacane właśnie bez odsetek. Z tej opcji można skorzystać tylko w określonych przypadkach. 

Sankcje kredytu darmowego – w jakich przypadkach? 

Ubieganie się o sankcję kredytu darmowego jest możliwe w określonych przypadkach, np.:

nie zawarto umowy kredytu konsumenckiego na piśmie lub zrobiono to na odległość, w warunkach nie spełniających wszystkich założeń; 

 • w umowie kredytu konsumenckiego nie znalazły się informacje o pożyczkobiorcy, takie jak imię, nazwisko i adres konsumenta oraz imię i nazwisko (nazwę), adres (siedzibę) kredytodawcy i pośrednika kredytowego;
 • umowa nie zawiera informacji, takich jak: czas obowiązywania umowy, rodzaj kredytu konsumenckiego, termin i sposób wpłat.
 • umowa kredytu nie zawiera określenia stopy oprocentowania kredytu konsumenckiego, a także warunków, okresów i procedur zmiany stopy procentowej w trakcie trwania umowy; 
 • nie określono w umowie RRSO;
 • brak informacji o zasadach i terminach spłaty oraz kolejności zaliczania rat kredytu;
 • brak wzmianki o innych kosztach, które może ponieść pożyczkobiorca;
 • w umowie brak informacji o rocznej stopie oprocentowania zadłużenia przedterminowego;
 • brak informacji o sposobie zabezpieczenia i ubezpieczenia spłaty kredytu;
 • w umowie nie zawarto praw konsumenta do spłaty kredytu przed terminem oraz informacji o całej tej procedurze;
 • brak informacji o sprawie kredytodawcy do otrzymania prowizji za spłatę kredytu przed terminem i o sposobie jej ustalania;
 • w umowie pojawiają się zastrzeżenia o pozaodsetkowych kosztach kredytu konsumenckiego w kwocie wyższej niż przewidują to przepisy ustawy. 

Sankcje kredytu darmowego ­– kiedy i gdzie złożyć wniosek?

Swoją sankcję kredytu darmowego należy złożyć u pożyczkodawcy. W tym przypadku może to być bank – np. mBank czy PKO, ale też firma pożyczkowa

Pożyczkobiorca ma rok od dnia wykonania umowy na złożenie wniosku u sankcję kredytu darmowego. W sytuacji gdy bank lub firma nie odpowiedzą na wniosek przez miesiąc, to jest to równoznaczne z akceptacją Twojego stanowiska.

Po złożeniu wniosku masz zakaz z sądu?

Jeśli po złożeniu wniosku o sankcję kredytu darmowego bank lub firma pozwały cię, to masz prawo do obrony. Bez względu na to, kto cię pozywa, masz prawo dochodzić swoich praw. W takiej sytuacji przyda ci się wsparcie prawnika, która znajdzie dobrą drogę obrony. Skorzystaj z porad prawnych, a nasi prawnicy pomogą ci wygrać!