Dla kogo Rodzinny Kapitał Opiekuńczy?

Nowy rodzaj świadczenia jest przeznaczony dla rodzin z dziećmi. Jego celem jest, choć częściowe, pokrycie wydatków związanych z opieką nad drugim i kolejnym dzieckiem. Pieniądze są przyznawane na dziecko kończące 12 miesiąc życia. Wypłacanie świadczenia kończy się, gdy dziecko skończy 35 miesięcy. O pieniądze mogą starać się rodzice, osoby, które przyjęły dziecko na wychowanie i przysposobiły dziecko.

Ile pieniędzy można otrzymać?

Łączna suma świadczenia to 12 000 zł. Pieniądze są wypłacane przez 24 miesiące w wysokości 500 zł miesięcznie. Opiekunowie mogą jednak zdecydować, czy chcą otrzymywać 500 zł miesięcznie przez 24 miesiące, czy 1000 zł miesięcznie przez 12 miesięcy.

Jak złożyć wniosek o świadczenie?

W celu uzyskania świadczenia Rodzinny Kapitał Opiekuńczy niezbędne jest złożenie wniosku elektronicznego. Jest to możliwe za pomocą portalu Empatia – platforma Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, za pośrednictwem PUE ZUS lub dobrze znanej bankowości elektronicznej. Składanie wniosku wygląda dokładnie tak samo, jak w przypadku świadczenia 500+ i Dobry Start. Wnioski można składać od 1 stycznia 2022 roku. Pieniądze w ramach świadczenia są wypłacane na konto bankowe wskazane przez rodziców.

Co ciekawe, rodzice, którzy nie otrzymają pieniędzy z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego, mają możliwość ubiegać się o dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Wsparcie finansowe wynosi 400 zł miesięcznie i będzie przekazywane placówce, do której uczęszcza dziecko. O dofinansowanie będzie można starać się od 1 kwietnia 2022 roku, jeśli jednak wniosek zostanie złożony do 31 maja, to zostanie przyznane wyrównanie od 1 stycznia.

Ile czasu na wypłaty ma ZUS?

Zgodnie z przepisami ustawy ZUS ma maksymalnie 2 miesiące na rozpatrzenie złożonego wniosku – licząc od dnia złożenia wniosku. Wypłata następuje nie wcześniej niż w miesiącu, od którego przysługuje prawo do kapitału.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to kolejne świadczenie, którego zadaniem jest wsparcie polskich rodzin. Ubiegnie się o pieniądze w ramach RKO będzie możliwe od 1 stycznia 2022 roku, wystarczy złożyć elektroniczny wniosek z pomocą platformy Empatia lub  PUE ZUS. Co ważne, o świadczenie mogą ubiegać się również rodzice samotni i ci rozwiedzeni.