Rodzinne postępowanie informacyjne – zmiany w rozwodach

Pisaliśmy ostatnio, że Ministerstwo Sprawiedliwości postanowiło „zrobić porządek” z rozwodami. Zbigniew Ziobro dumnie twierdzi, że podejmowane działania mają na celu chronić instytucję małżeństwa w Polsce. Niestety ten górnolotny argument nie przekonuje większości Polaków. W projekcie pojawił się pomysł stworzenia rodzinnego postępowania informacyjnego. O co zatem chodzi w tej nowej formule? Wyjaśniamy.

Projekt o postępowaniu rozwodowym

Projekt ustawy o postępowaniu rozwodowym ma na celu wprowadzenie zmian właśnie na gruncie rozwodowym. Władza opowiada się za „usprawnieniem postępowania w sprawach o rozwód lub o separację, wprowadzając rozwiązania mające ograniczyć instytucję wpływające w istotny sposób na czas trwania tych postępowań”. Projekt ma wprowadzić kilka modernizacji, w tym rodzinne postępowanie informacyjne. Na czym dokładnie będzie ono polegało?

Rodzinne postępowanie informacyjne

Za sprawą nowych przepisów, gdy o rozwód wystąpi małżeństwo posiadające małe dzieci, wymagane będzie „postępowanie informacyjne”. Do postępowania nie dojdzie w momencie, gdy jeden z małżonków został prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo popełnione na szkodę drugiego małżonka lub ich wspólnego małoletniego dziecka.

Jaki jest cel postępowania informacyjnego?

Według projektu celem ma być pojednanie małżonków. Jeśli jednak jest to niemożliwe, to konsekwencją stanie się zawarcie ugody regulującej w szczególności władzę rodzicielską nad małoletnim, kontakty z dzieckiem i kwestię alimentów. Podstawowe elementy ugody zostaną dopiero ustalone. Wniosek złożony przez jednego z małżonków będzie mógł dopiero zainicjować rozpoczęcie rodzinnego postępowania informacyjnego.

Co nas czeka w ramach postępowania informacyjnego?

Podczas postępowania informacyjnego strony zostaną poinformowane o:

  1. działaniach, które strony powinny podjąć dla utrzymania małżeństwa lub zawarcia ugody, w szczególności mediacji, terapii lub innej formie wsparcia rodziny;
  2. indywidualnych i społecznych skutkach rozpadu małżeństwa, w szczególności dla nich i ich wspólnych dzieci;
  3. skutkach prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo popełnione na szkodę drugiego małżonka lub ich wspólnego małoletniego dziecka, lub przedstawienia zarzutów w którejkolwiek z tych spraw dla rodzinnego postępowania informacyjnego.

W ramach postępowania informacyjnego będzie istniała możliwość skorzystania z darmowych i dobrowolnych mediacji. Według projektu mediacje będą trwały miesiąc.

Umorzenie postępowania informacyjnego

Projekt Ministerstwa Sprawiedliwości przewiduje umorzenie postępowania informacyjnego. W jakich przypadkach?

  • strona cofnęła wniosek o przeprowadzenie rodzinnego postępowania informacyjnego;
  • mediator przedstawił protokół z przebiegu mediacji;
  • upłynął okres wyznaczony do przeprowadzenia mediacji rodzinnej;
  • w czasie trwania rodzinnego postępowania informacyjnego jeden z małżonków został prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo popełnione na szkodę drugiego małżonka lub ich wspólnego małoletniego dziecka, lub przedstawiono mu zarzut popełnienia takiego czynu, a pokrzywdzony małżonek nie złożył wniosku o kontynuowanie rodzinnego postępowania informacyjnego;
  • wniosek o przeprowadzenie rodzinnego postępowania informacyjnego złożył małżonek, który został prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo popełnione na szkodę drugiego małżonka lub ich wspólnego małoletniego dziecka, lub przedstawiono mu zarzut popełnienia takiego czynu, a pokrzywdzony małżonek takiego wniosku nie złożył lub nie poparł wniosku złożonego przez małżonka;
  • jeden z małżonków zmarł.

Projekt ustawy jak na razie został skierowany do konsultacji. Nie znamy jeszcze daty wprowadzenia nowych regulacji.  Jedno jest pewne, jest to ostatni dzwonek na to, żeby wziąć rozwód „na starych” zasadach. Ominie nas postępowanie informacyjne oraz zwiększone koszty postępowania rozwodowego, które przewiduje projekt.