Nowe przepisy rękojmi

Nowe przepisy ustawy o prawach konsumenta zastąpiły dotychczasową odpowiedzialność przedsiębiorcy z tytułu rękojmi. Znalazła zastosowanie autonomiczna instytucja odpowiedzialności przedsiębiorcy wobec konsumenta za niezgodność towaru z umową, rozszerzając jej stosowanie na przedsiębiorców, którym przyznano prawa konsumenta. 

Przepisy Kodeksu cywilnego o rękojmi nie będą stosowane do umów zawieranych z konsumentami. 

Rękojmai: przeniesienie własności towaru

Przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie cywilnym będą dotyczyły przedsiębiorców, natomiast konsumenta – te w ustawie o prawach konsumenta.

Wedle nowych regulacji przepisy, które dot. niezgodności towaru z umową, mają zastosowanie do umów dot. przeniesienia własności towaru (definiowanego jako rzecz ruchoma, ale też woda, gaz etc.). 

Ten nowy rozdział nie będzie obejmował towaru, który określa się jako „towar z elementami cyfrowymi”. Definiuje się go jako „towar zawierający treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej, lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie”. Ta definicja obejmuje towary takie, jak inteligentne sprzęty AGD.

Rękojmia: nowe zapisy w ustawie

W nowych przepisach istotne jest to, że przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w sytuacji, gdy wyraźnie poinformował konsumenta, że dana cecha towaru odbiega od wymogów. Warunkiem jest jednak to, że konsument musi przyjąć i zaakceptować taką informacje.

Co ważne, nowelizacja przewiduje, że kupujący może wstrzymać się z zapłatą za towar. Ma na to czas aż do chwili wykonania przez sprzedającego określonych obowiązków, np. wymiany wadliwego laptopa. 

Nowe terminy w rękojmi

Nowelizacja wprowadza również zmiany w terminach, które obowiązywały dotychczas. Wcześniej roszczenie o usunięcie wady lub wymianę przedawniało się po roku. Obecnie obowiązują ogólne terminy przedawnień roszczeń, co może w niektórych przypadkach oznaczać nawet 6 lat. 

Wydłużono także czas, w którym można zgłosić wadliwość towaru już w chwili dostawy do klienta – teraz obowiązuje termin 2 lat. Nowelizacja usuwa możliwość skrócenia okresu rękojmi towarów używanych.  

Dotychczas sprzedawcy mieli 30 dni na odpowiedź na reklamację konsumenta. Obecnie ten okres został skrócony do 14 dni.

*Skorzystaj z pomocy profesjonalnych prawników, decydując się na poradę prawną online.