Czym jest wyrób medyczny?

Tytułem wstępu zacznijmy od definicji, czym w ogóle jest wyrób medyczny. Jest to przedmiot lub artykuł przeznaczony do użytku medycznego, zakres ten jest dość szeroki. Za wyrób medyczny uznamy np. ciśnieniomierz i tabletki na gardło.

Nowe wymogi w promocji wyrobów medycznych

Nowe przepisy traktują o tym, że reklama skierowana do publiczności ma być zrozumiała dla osób niezwiązanych z branżą medyczną. Dotyczy to przywoływania terminów medycznych, statystyk czy literatury fachowej.

Reklama nie może sugerować, że zastosowanie danego leku pozwoli na ominięcie wizyty u lekarza. Nowe regulacje zabraniają tworzyć reklamy, które sugerują, że lek jest wolny od skutków ubocznych lub jest lepszy od innych leków.

Zakaz wykorzystywania wizerunku lekarza

Od tej pory nie można już wykorzystywać wizerunku lekarza czy farmaceuty w reklamach wyrobów medycznych. Co oznacza, że zabrania się występowania w reklamach osób wykonujących zawody medyczne, osób, które podają się za takowe (aktorzy) czy sugerujące, że wykonują taki zawód.

Nowe przepisy zabraniają również stosowania spotów, które są skierowane do dzieci. Chodzi o reklamy, które nakłaniają rodziców lub dzieci do kupna lizaków czy gum z lekiem.

Kto może reklamować wyroby medyczne?

W przypadku takich reklam muszą one zostać potwierdzone na piśmie przez podmiot gospodarczy. Przedsiębiorcy tworzący daną reklamę, muszą przechowywać jej wzór i informacje o miejscach jej rozprzestrzeniania przez dwa lata od zakończenia roku kalendarzowego, w którym dana reklama była rozpowszechniana.

Kiedy przepisy o zakazie reklamowania wyrobów medycznych?

Nowe przepisy weszły w życie od 1 stycznia 2023 roku, co sprawia, że od nowego roku należy zmienić formę reklamy. Jeśli jednak rozpoczęto promocję wedle starych przepisów jeszcze przed 2023 r., to może ona funkcjonować do 30 czerwca 2023 r.

Skorzystaj z pomocy profesjonalnych prawników, decydując się na porady prawne online