Reklamacja nieudanej imprezy turystycznej

Wedle przepisów ustawy o usługach turystycznych z 1997 roku za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy odpowiada organizator wycieczki. Tym sposobem niezadowoleni konsumenci mogą ubiegać się o odszkodowanie za poniesione straty

Reklamacja nieudanych wakacji – do kiedy 

Na reklamację masz 30 dni od momentu powrotu z wakacji. Tyle samo czasu na ustosunkowanie się do skargi ma biuro podróży lub podobny organizator wycieczki. W przypadku odrzucenia reklamacji, warto się nie poddawać i bronić swoich praw. Możesz czuć się pewniej ze wsparciem prawnym, które udzielą Ci nasi prawnicy. Skorzystaj z porady prawnej i dowiedz się, co jeszcze możesz zrobić w zaistniałej sytuacji.

Reklamacja nieudanych wakacji – zły hotel

W przypadku gdy hotel został zmieniony lub warunki mieszkalne odbiegają od umowy, to podróży ma prawo zgłosić te naruszenia do organizatora jeszcze w trakcie wakacji. To na biurze podróży spoczywa obowiązek usunięcia niezgodności w rozsądnym terminie. Jeśli organizator nie podejmie odpowiednich kroków, to podróżny może żądać zwrotu wydatków

Lepiej jakiekolwiek nieścisłości zgłaszać już w trakcie trwania imprezy turystycznej, aby uniknąć kłopotów po powrocie z urlopu.  

Reklamacja nieudanych wakacji – rób zdjęcia

Reklamacje wymagają dokładnego opisu wad oferty. Przyda się zatem jak największa liczba dowodów. Dlatego też najlepszym rozwiązaniem jest robienie zdjęć i dokumentowanie wady, co będzie załącznikiem do reklamacji. Przydatne okażą się również wszelkiego rodzaju rachunki.

Reklamacja nieudanych wakacji – jak napisać?

Reklamację można napisać odręcznie lub skorzystać z gotowych wzorów. Musi znaleźć się w niej:

  • opis problemu;
  • czego oczekujemy – np. zwrotu pieniędzy. Można w tym przypadku posłużyć się tabelą frankfurcką, która pomoże określić stawki odszkodowania;
  • potwierdzenie transakcji;
  • dowody wskazujące naruszenie umowy – np. zdjęcia, rachunki.