Punkty karne – przedawnienie po roku 

Nowe zmiany dotyczące punktów karnych wynikają z art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. Przyglądając się dokładnie przepisom, zauważymy, że teraz punkty karne przedawniają się po roku, a nie po dwóch latach. 

Ustawa weszła w życie już w lipcu, lecz nowe zasady nie zaczęły wtedy funkcjonować. Dlaczego? System Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców nie był przygotowany na zmiany. Nie zadbano również o zmianę innych procedur. Tym sposobem zaczną one obowiązywać od 17 września 2023 r.

Od kiedy kasują się punkty?

Data wejścia w życie przepisów nieco się opóźniła, dlatego też pojawiło się wiele pytań o termin i przeliczenie przedawnienia. W ustawie pojawia się zatem zapis:

„minister właściwy do spraw informatyzacji ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” komunikat określający termin oraz zakres wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających usuwanie punktów za naruszenia przepisów ruchu drogowego”. 

Tutaj równie ważny zapisem jest też ten fragment ustawy: 

„termin wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających usuwanie punktów za naruszenia przepisów ruchu drogowego ‒ w zakresie osób wpisanych do ewidencji kierujących pojazdami silnikowymi, motorowerami oraz tramwajami naruszających przepisy ruchu drogowego, po upływie 1 roku od daty uprawomocnienia się rozstrzygnięcia wydanego w sprawie o naruszenie albo po upływie 1 roku od daty uiszczenia grzywny za naruszenie, w przypadku nałożenia grzywny w drodze mandatu karnego określa się na dzień 17 września 2023 r.”. 

W tym przypadku, gdy kierujący zbierze punkty karne jeszcze 16 września 2023 roku, to te punkty przedawnią się po 24,a nie 12 miesiącach. To wszystko z powodu tego, że przepisy wejdą w życie dopiero 17 września 2023 r. 

Jakie są zasady kasowania punktów karnych?

Jak już wspomniano nowe przepisy przewidują kasowanie przepisów po roku. Przewidziano jednak dwie zasady przedawniania: 

  • punkty karne, które są dopisane do konta kierowcy za sprawą grzywny od policjanta w czasie kontroli drogowej, będą znikać z ewidencji CEK po upływie 1 roku od daty uregulowania grzywny. 
  • punkty karne otrzymane na mocy rozstrzygnięcia sądowego będą przedawniać się po roku od daty uprawomocnienia się rozstrzygnięcia.