Pakiet VAT e-commerce

Od 1 lipca 2021 r. sektor handlu elektronicznego, a także importu małych przesyłek zostały dotknięte zmianami w opodatkowaniu VAT. Nowe przepisy w polskim prawie są związane ze zmianami w dyrektywach na gruncie unijnym. Najnowsze zmiany wpłyną na sposób rozliczenia transakcji towarowych na rzecz innych konsumentów spoza krajów Unii Europejskiej. Początkowo Senat głosował za tym, aby przesunąć wprowadzenie nowych przepisów o 3 miesiące, czyli miałyby one obowiązywać od 1 września 2021 r. Takie rozwiązanie nie mogło dojść do skutku. Bowiem tzw. pakiet VAT e-commerce wchodzi w życie jednocześnie w każdym kraju Unii Europejskiej.

Zmiany jakie przynosi VAT e-commerce

Zmiany wprowadzone w ramach pakietu VAT e-commerce dotyczą:

  • Zmiany pojęcia „sprzedaż wysyłkowa” na Wewnątrzwspólnotowa Sprzedaż Towarów na Odległość (WSTO) dla sprzedaży transgranicznej w UE towaru na rzecz konsumenta,
  • Objęcie WSTO sytuacji, w której sprzedawca także pośrednio uczestniczy w transporcie i/lub wysyłce towaru,
  • Wprowadzenie limitu 10 000 EUR dla sprzedaży towarów w ramach WSTO oraz niektórych usług na rzecz odbiorców w całej UE. Przekroczenie tego limitu oznacza obowiązek rozliczenia transakcji w kraju odbiorcy,
  • Wprowadzenie pojęcia Sprzedaży na Odległość Towarów Importowanych (SOTI) – sprzedaży tożsama z WSTO, ale dotyczy wysyłki towarów z kraju trzeciego (np. Chiny),
  • Nowe zasady sprzedaży z użyciem interfejsu elektronicznego (np. portal lub platforma handlowa), przyjmujące fikcję prawną nabycia towaru przez operatora platformy i dokonania przez niego sprzedaży na rzecz konsumenta.

Rozlicznie WSTO

Nowe przepisy wprowadzają możliwość rozliczenia WSTO na dwa sposoby. Za pomocą rejestracji w państwie konsumpcji oraz poprzez nową procedurę unijną OSS (ang. One-Stop-Shop). Dzięki drugiemu rozwiązaniu podatnik będzie składał w polskim urzędzie skarbowym kwartalną deklarację. Wykaże w niej wszystkie dokonane dostawy do konsumentów z państw Unii Europejskiej oraz będzie mógł zapłacić podatek w polskiej walucie do polskiego urzędu.

Import małych przesyłek

Wprowadzenie pakietu VAT e-commerce przewiduje zniesienie w całej UE zwolnienia dla importu małych przesyłek, czyli towarów o wartości 22 euro. Odwołanie tego zwolnienia ma na celu likwidację uproszczenia przyjętego w poprzednich latach, które dawało nieuzasadnioną przewagę konkurencyjną państwom z krajów trzecich.

Przesyłki nieprzekraczające kwoty 150 euro zostaną zwolnione z opłaty VAT. Jednakże warunkiem jest rozliczenie i zdeklarowanie VAT w instytucji Import One Stop Shop (IOSS).

Od 1 lipca może ulec zmianie sytuacja prawna wielu podatników, którzy nie mieli dotychczas obowiązku rozliczania sprzedaży w miejscu zakończenia wysyłki. Nowe przepisy wiążą się, chociażby z tym, że od lipca drobne zakupy na portalach państw trzecich – czyli np. na platformie Aliexpress – będą objęte podatkiem VAT.