Program Inwestycji Strategicznych – dla kogo?

Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie samorządowych projektów inwestycyjnych, realizowanych przez gminy, powiaty i miasta. O bezzwrotne dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od obszaru priorytetowego inwestycji.

Każda jednostka samorządu terytorialnego (czy związek jednostki samorządu) może złożyć maksymalnie 3 wnioski:

  • jeden wniosek bez kwotowego ograniczenia,
  • jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł,
  • jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł.

Wniosek o dostęp do Aplikacji Polski Ład

W pierwszej kolejności należy wejść na stronę Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) i pobrać formularz opatrzony nazwą – „Wniosek o nadanie uprawnień do Aplikacji Polski Ład”. Po wypełnieniu i elektronicznym podpisaniu (podpis kwalifikowany) wspomnianego dokumenty, trzeba go odesłać do BGK za pośrednictwem platformy ePUAP. Instrukcje jak korzystać z ePUAP znajduje się na stronie internetowej BGK. Osoby uprawnione do złożenia wniosku to tzw. Reprezentant (np. Burmistrz czy Wojewoda) oraz Skarbnik. Co ważne, każdy z tych wnioskodawców składa osobny wniosek do BGK.

Logowanie do Aplikacji Polski Ład

Do zalogowania się w Aplikacji Polski Ład niezbędny jest link aktywacyjny – aktywny tylko 7 dni. Zostanie on przesłany na adres mailowy, który wnioskodawca wpisał we wniosku o dostęp. Następnie należy ustawić hasło logowania i zalogować się do aplikacji.

Wypełnienie wniosku o dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych

Po zalogowaniu do Aplikacji Polski Ład należy wybrać opcje „Nowy wniosek”. Po zapoznaniu się i potwierdzeniu wszelkich oświadczeń, aplikacja po poprosi o podanie danych kontaktowych osoby upoważnionej. Kolejnym krokiem jest określenie obszarów inwestycyjnych, na które zostanie wykorzystane dofinansowanie. Należy podać czas przewidzianej realizacji oraz koszty jakie ona generuje. Po sprawdzeniu czy wszystkie dane są wprowadzone poprawnie należy kliknąć przycisk „Podpisz wniosek”.

Na stronie głównej aplikacji można sprawdzić status wniosku. A w razie pytań należy kontaktować się z opiekunem programu, przydzieloną do danego rejonu.

Program Inwestycji Strategicznych to pomoc dla jednostek samorządu terytorialnego, którą można uzyskać w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Program niesie za sobą korzyści, takie jak: rozwój lokalnej przedsiębiorczości, wsparcie zrównoważonego rozwoju, powstanie nowych miejsc pracy czy pobudzenie aktywności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego. Składanie wniosków jest możliwe od 2 do 31 lipca bieżącego roku.