Wynajem krótkoterminowy – umowa

Najważniejszym elementem jest oczywiście umowa, którą należy sporządzić w odpowiedni sposób. Powinni znaleźć się w niej następujące punkty: 

 1. Opis nieruchomości – umowa powinna zawierać dokładny opis nieruchomości, tak aby obie strony były świadome, o jaką nieruchomość chodzi. Należy podać adres, rodzaj nieruchomości, liczbę pokoi, udogodnienia, itp.
 2. Opis wynajmu – określić daty rozpoczęcia i zakończenia wynajmu oraz godzinę, od której najemca może wejść do nieruchomości oraz godzinę, do której musi opuścić nieruchomość.
 3. Opłaty – określić dokładnie wysokość opłat za wynajem, kaucję (jeśli wymagana), opłaty dodatkowe (np. za sprzątanie po wynajmie) oraz sposób płatności.
 4. Zasady anulowania – wprowadzić klauzulę dotyczącą możliwości anulowania rezerwacji oraz związane z tym opłaty.
 5. Użytkowanie nieruchomości – określić cel wynajmu (np. cel wypoczynkowy), a także liczbę osób, które mogą przebywać w nieruchomości w czasie wynajmu.
 6. Zasady korzystania z udogodnień – jeśli nieruchomość ma jakieś specjalne udogodnienia (np. basen, sauna, grill), ustalić zasady korzystania z nich.
 7. Zakaz działalności niezgodnej z prawem – wprowadzić klauzulę zakazującą wykorzystywania nieruchomości do celów niezgodnych z prawem.
 8. Obowiązki wynajmującego – określić obowiązki wynajmującego, takie jak zapewnienie nieruchomości w dobrym stanie, dostarczenie kluczy, itp.
 9. Obowiązki najemcy – określić obowiązki najemcy, takie jak utrzymanie nieruchomości w czystości, niepsucie mienia, itp.
 10. Odpowiedzialność za szkody – wprowadzić klauzulę określającą, kto ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone nieruchomości w czasie wynajmu.
 11. Postanowienia dotyczące zwierząt – jeśli wynajmujący zezwala na obecność zwierząt, określić zasady związane z tym (np. dodatkowe opłaty za zwierzęta, obowiązek sprzątania po nich).
 12. Warunki przedłużenia umowy – określić, czy istnieje możliwość przedłużenia wynajmu po upływie okresu umowy, i w jaki sposób to zrobić.

Prawa i obowiązki wynajmującego i najemcy

W drodze wynajmu nieruchomości należy pamiętać również o tym, jakie prawa i obowiązki ma każda ze stron. Znajomość tych aspektów pranych pomoże uniknąć niepotrzebnych konfliktów lub szkodliwych działań. Każda ze storn ma nieco odmienne prawa. 

Prawa i obowiązki wynajmującego:

 1. Prawo do wynagrodzenia – wynajmujący ma prawo do otrzymania ustalonej opłaty za wynajem w wyznaczonym terminie.
 2. Zapewnienie nieruchomości w odpowiednim stanie – wynajmujący musi zagwarantować, że nieruchomość jest gotowa do zamieszkania, czysta i zgodna z opisem.
 3. Prawo do wskazania warunków – wynajmujący ma prawo do określenia warunków wynajmu i ich zawarcia w umowie.
 4. Prawo do ochrony mienia – wynajmujący ma prawo do ochrony swojego mienia przed szkodami wyrządzonymi przez najemcę.
 5. Prawo do weryfikacji tożsamości najemcy – wynajmujący może wymagać dowodu tożsamości od najemcy, aby potwierdzić jego tożsamość.

Prawa i obowiązki najemcy:

 1. Prawo do korzystania z nieruchomości – najemca ma prawo do korzystania z wynajętej nieruchomości w określonych warunkach i terminie.
 2. Obowiązek dbania o nieruchomość – najemca zobowiązany jest do utrzymania nieruchomości w czystości i dobrym stanie oraz do powstrzymywania się od działań, które mogą uszkodzić mienie wynajmującego.
 3. Obowiązek przestrzegania regulaminu – najemca powinien przestrzegać ustalonego regulaminu dotyczącego korzystania z nieruchomości.
 4. Obowiązek przestrzegania limitu osób – najemca musi przestrzegać określonej liczby osób, które mogą przebywać w nieruchomości.
 5. Obowiązek wypłaty kaucji – w przypadku zastrzeżenia kaucji, najemca zobowiązany jest do jej wypłacenia w terminie i stanie nieuszkodzonym.

Podsumowując, umowa wakacyjna jest ważnym dokumentem, który powinien precyzyjnie regulować prawa i obowiązki zarówno wynajmującego, jak i najemcy. Wszelkie kluczowe punkty, takie jak opis nieruchomości, okres wynajmu, opłaty, zasady użytkowania, prawa i obowiązki stron, powinny być jasno określone, aby uniknąć nieporozumień i konfliktów w czasie wynajmu krótkoterminowego.