Pożary w Grecji – skrócenie urlopu

Niebezpieczne pożary w szybkim tempie rozprzestrzeniają się po greckich wyspach. To prowadzi nie tylko do licznych ewakuacji turystów, ale i do skracania wyjazdów i rezygnacji z wycieczek wykupionych w biurach podróży. Jakie masz prawa? W takim przypadku możesz ubiegać się o odszkodowanie, zadośćuczynienie lub obniżenie ceny. Ostatnie z rozwiązań nie podlega ograniczeniu lub wyłączeniu z uwagi na siłę wyższą – czyli nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności

W przypadku roszczeń o odszkodowanie lub zadośćuczynienie często biura podróży powołują się właśnie na nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności. Organizator nie będzie miał jednak łatwo udowodnić swoich racji, trudno w tym przypadku wskazać, że pożary były nieuniknione. 

Pożary w Grecji – bezpieczna podróż

W sytuacji gdy urlop dobiega końca, ale żywioł utrudnia bezpieczny powrót do kraju, obowiązkiem organizatora jest zapewnienie klientom noclegu na swój koszt. 

Pożary w Grecji – odstąpienie od umowy

Często w sytuacji gdy podróżny chce odstąpić od umowy, to musi się liczyć z poniesieniem kosztów rezygnacji. Pojawia się jednak pytanie, co w sytuacji obecnych pożarów? Zgodnie z art. 47 ust. 4 ustawy z 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych klient może odstąpić od takiej umowy, nie ponosząc przy tym kosztów odstąpienia. Jest to możliwe, gdy w miejscu imprezy lub sąsiedztwie pojawiają się okoliczności, które mają wpływ na jej realizację. Wielu ekspertów twierdzi, że przepisy te mogą mieć również zastosowanie w przypadku ostatnich pożarów. Mimo to trzeba mieć na uwadze, że każdą taką sprawę należy rozpatrywać indywidualnie

Pożary w Grecji – biuro odwołuje wycieczkę

Imprezę turystyczną może też odwołać biuro podróży, jeśli nie może zrealizować umowy. W tym przypadku biuro ma o wiele łatwiej niż sam klient, ale musi zwrócić mu poniesione dotychczas koszty. Powodem odwołania przez biuro imprezy turystycznej może być właśnie nagły żywioł.