Ukrainiec chce wrócić do ojczyzny, by walczyć – co z zatrudnieniem?

W sytuacji, gdy pracownik podejmuje decyzje o wzięciu udziału w walce obronnej, pracodawca może udzielić bezpłatnego urlopu. Wedle obowiązujących zasad wniosek powinien mieć formę pisemną, jednak za sprawą nadzwyczajnych okoliczności, mail będzie wystarczającym potwierdzeniem. Pracownik w takiej sytuacji może również powołać pełnomocnika, który wystąpi w jego imieniu i będzie pozostawał w kontakcie z pracodawcą.

Czy w zaistniałej sytuacji można zawrzeć porozumienie o tymczasowym rozwiązaniu stosunku pracy?

Istnieje taka możliwość, aby w drodze porozumienia rozwiązać stosunek pracy. Pracodawca w takim wypadku może zagwarantować pracownikowi wyjeżdżającemu na Ukrainę, że po powrocie nadal będzie mógł wrócić do pracy.

Czy pracodawca może przyznać zapomogę pracownikom z Ukrainy?

Jest to możliwe w sytuacjach losowych. Pieniądze są wypłaca z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i/lub ze środków obrotowych. Przyznanie pieniędzy z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wiąże się ze spełnieniem warunków pomocy określonych w Regulaminie Funduszu.

Czy w Polsce może pracować cudzoziemiec posiadający status uchodźcy?

Pracę w Polsce może podjąć cudzoziemiec posiadający status uchodźcy w RP oraz ten, któremu udzielono ochrony uzupełniającej. Nie ma konieczności uzyskiwania pozwolenia na prace, tym samym pracodawca może zatrudnić taką osobę na podobnych zasadach, jak Polaka. Pamiętaj, że to ty jako pracodawca, masz obowiązek skontrolowania niezbędnych dokumentów potwierdzających status cudzoziemca.

Czy organizowanie w miejscu pracy zbiórki na rzecz Ukrainy jest legalne?

Owszem, pracownicy mogą zorganizować zbiórkę w miejscu pracy. Zbiórka nie podlega rejestracji, jeśli jej uczestnikami są wyłącznie osoby pracujące w danym zakładzie pracy. W przypadku, gdy zbiórka ma wykraczać poza pracownicze środowisko, powinna być ona zarejestrowana na rządowej stronie: http://zbiorki.gov.pl/zbiorki/index

Wojna na Ukrainie sprawiła, że wielu Ukraińców, którzy dotychczas mieszkali i pracowali w Polsce, zdecydowało się na powrót do ojczyzny i walkę. Polscy pracodawcy mogą wyjść naprzeciw Ukraińcom i dać im możliwość powrotu do pracy, gdy wojna się zakończy.

*Безкоштовна юридична допомога громадянам України – Зв'яжіться з нами ukraina@lexnonstop.com

*Bezpłatna pomoc prawna dla obywateli Ukrainy – Skontaktuj się z nami ukraina@lexnonstop.com