Przygotuj się odpowiednio

Dzielenie się przestrzenią mieszkalną z Uchodźcami z Ukrainy, to najwyższa forma pomocy, dzięki której mogą oni znaleźć schronienie. Nim ugościsz przybyłych, zastanów się dokładnie, który pokój chcesz udostępnić swoim gościom. Warto zapewnić Uchodźcom przestrzeń, miejsce do spania i przechowywania ewentualnych rzeczy. Pamiętaj, że to Ty jesteś gospodarzem i ustalasz zasady panujące w lokalu – przemyśl kwestie codziennego funkcjonowania i użytkowania lokalu.

Zabezpieczenie prawne

Osoby udzielające mieszkań Ukraińcom, zastanawiają się nad kwestiami prawnymi takiego przedsięwzięcia. Pojawiają się pytania natury prawnej – czy należy sporządzić umowę? Czy można je wynajmować bezpłatnie?

Można zabezpieczyć się umową użyczenia, która może obowiązywać na czas określony lub nieokreślony. Najlepiej, jeśli taka umowa sporządzona jest w formie pisemnej – w języku polski i ukraińskim, aby nasi przybysze mogli ją bez problemu odczytać.

Jakie informacje zawrzeć w umowie użyczenia?

Istotne jest, aby w treści umowy umieścić następujące informacje:

 • określenie strony umowy,
 • określenie przedmiotu użyczenia,
 • czas trwania umowy, 
 • zobowiązanie biorącego w użyczenie do używania lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem,
 • zakaz przekazywania przedmiotu umowy do użyczenia lub najmu osobom trzecim,
 • postanowienia regulujące obowiązki użyczającego i biorącego w użyczenie, np. to, kto w czasie trwania umowy użyczenia będzie ponosił koszty opłat i należności administracyjnych oraz napraw lokalu.

Pamiętajmy również, żeby ustalić sposób zwrotu lokalu po zakończeniu umowy. Rekomenduje się sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego, aby uniknąć sporów dot. stanu lokalu.

Czy trzeba zgłosić umowę do Urzędu Skarbowego?

Bardzo ważną kwestią jest to, że nie ma obowiązku zgłaszania umowy użyczenia do Urzędu Skarbowego. Umowa użyczenia nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnej. Osoba użyczająca nie ma z tego tytułu przychodu, tym samym nie powstaje obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Umowa najmu

W przypadku najmu najlepszym rozwiązaniem będzie umowa najmu na czas określony, którą będzie można przedłużać. Tak jak w przypadku umowy użyczenia, tak i w umowie najmu musi znaleźć się:

 • określenie strony umowy,
 • określenie przedmiotu najmu,
 • czas trwania umowy,
 • wysokość czynszu najmu,
 • zobowiązanie najemcy do używania lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem,
 • zakaz przekazywania przedmiotu umowy do użyczenia lub najmu osobom trzecim,
 • postanowienia regulujące obowiązki wynajmującego i najemcy np. to, kto będzie odpowiadał za poszczególne rodzaje napraw lokalu.

Zawarcia umowy najmu nie musimy zgłaszać do Urzędu Skarbowego, jednakże pobieranie czynszu wiąże się z uzyskiwaniem dochodu, dlatego też należy to odpowiednio rozliczyć.

Pomaganie Uchodźcom z Ukrainy jest niezwykle istotne w tym niełatwym czasie. Pamiętajmy jednak o tym, aby działać rozsądnie i zwracać uwagę na aspekty prawne. Nie chcemy przecież zaszkodzić sobie i przybyłym Ukraińcom.

*Безкоштовна юридична допомога громадянам України – Зв'яжіться з нами ukraina@lexnonstop.com

*Bezpłatna pomoc prawna dla obywateli Ukrainy – Skontaktuj się z nami ukraina@lexnonstop.com