Ulga na robotyzację

Rząd chcąc usprawnić przemysł i procesy produkcyjne, wprowadza ulgę, która polega na podatkowym wsparciu zakupów robotów produkcyjnych. Za sprawą ulgi, polskie przedsiębiorstwa mają stać się bardziej innowacyjne. Ponadto ma to zwiększyć atrakcyjność dla zagranicznych inwestorów oraz produkcyjność polskich firm.

Z ulgi na robotyzację mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy ponoszą koszty z tytułu zakupu robotów przemysłowych bądź ich instalacji. Możliwe jest odliczenie 50 proc. od dochodu za poniesione koszty. Zaliczyć do nich można:

  • Koszt nabycia nowych robotów przemysłowych, a także maszyn, urządzeń i innych rzeczy funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi. Chodzi, np. o czujniki, sterowniki, przekaźniki, zamki bezpieczeństwa, które zapewniają bezpieczeństwo pracownikom podczas pracy z maszynami,
  • opłaty ustalone w umowie leasingu finansowego robotów przemysłowych i innych środków trwałych.
  • koszty szkoleń z zakresu obsługi robotów przemysłowych,
  • koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych, niezbędnych do poprawnego uruchomienia i użytkowania robotów.

Ulga B+R i IP Box

Ulga B+R, czyli ulga na badania i rozwój, jest przeznaczona dla podatników PIT i CIT. Dzięki niej ośrodki badawczo-rozwojowe, będą mogły odliczyć 200 proc. kosztów kwalifikowanych. Natomiast pozostali podatnicy mają możliwość odliczyć:

  • 200 proc. kosztów pracowniczych,
  • 100 proc., pozostałych kosztów kwalifikowanych.

Polski Ład daje podatnikom możliwość skorzystania z ulgi B+R w połączeniu z ulgą IP BOX. Przedsiębiorcy osiągający dochody z kwalifikacji IP, czyli np. z patentów, i płacący od nich podatek dochodowy, będą mogli skorzystać z ulgi B+R. Koszty kwalifikowane poniesione z tytułu działalności B+R, będą podlegać odliczeniu. 

Ulga na zatrudnienie innowacyjnego pracownika

Pod pojęciem innowacyjnych pracowników, kryją się osoby, które wykonują działalność badawczo-rozwojową (np. konstruktorzy, wynalazcy, badaczy, programiści). Tym samym z ulgi skorzystają przedsiębiorstwa, prowadzące właśnie działalność badawczo-rozwojową. W ramach tej ulgi przedsiębiorcy będą mogli zmniejszyć zaliczki na podatek dochodowy – są one potrącane od dochodów ze stosunku pracy (lub umów cywilno-prawnych), uzyskiwanych przez innowacyjnych pracowników.

Ulga na prototyp

Ulgę na prototyp przygotowano z myślą o tych przedsiębiorcach, którzy tworzą własne produkty. Ma ona obniżyć koszty produkowanych prototypów oraz procesy ich wdrażania. Za sprawą ulgi przedsiębiorcy zyskują możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania dodatkowych 30 proc. wydatków.

Polski Ład wprowadza wiele zmian, które nie zawsze spotykają się z pozytywnym odbiorem opinii publicznej. Niemniej nowy program rządu daje spore możliwości przedsiębiorstwom. Ulgi mają unowocześnić polskie firmy oraz przyczynić się do ich wzrostu na arenie zagranicznej. Ich wykorzystanie w działalności gospodarczej wielu firm, może przynieść znaczące korzyści.