Minimalny CIT

Zaproponowano kilka zmian względem minimalnego CIT-u. Ustawodawca proponuje zawieszenie stosowania przepisów w zakresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. A oprócz tego:

  • podwyższenie do 2% wskaźnika rentowności, a także zmianę zasad jego naliczania;
  • wprowadzenie możliwości wyboru uproszczonej metody ustalania podstawy opodatkowania podatkiem minimalnym;
  • wyłącznie z opodatkowania podatkiem minimalnym niektórych kategorii podatników m.in., mali podatnicy CIT, spółki komunalne, podatnicy postawieni w stan upadłości bądź likwidacji oraz spółki świadczące usługi zdrowotne.

Koszty finansowania dłużnego

Nowe zasady proponują doprecyzowanie tej kwestii. Z kosztów uzyskania przychodów zostanie wyłączona kwota nadwyżki kosztów finansowania dłużnego przewyższająca kwotę 3 000 000 zł lub kwotę odpowiadającą 30% uzyskanego przez podatnika EBITDA. 

Ponadto przepisy dot. kosztów finansowania dłużnego nie będą stosowane, gdy finansującym jest bank lubspółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa mająca siedzibę w państwie UE lub w należącym do EOG. 

Oprócz tego też w przypadku finansowania dłużnego udzielonego na nabycie lub objęcie udziałów. 

Ceny transferowe 

Ustawa o CIT nakłada na podatników i spółki obowiązek prowadzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych. Obowiązek stworzenia dokumentacji powstaje po przekroczeniu progów istotności.

Nowy projekt przewiduje podwyższenie progów istotności do: 

  • 200 000 zł dla bezpośrednich transakcji rajowych;
  • 2,5 mln zł dla pośrednich transakcji rajowych i 500 000  dla pozostałych pośrednich transakcji rajowych. 

Spółki holdingowe

Projekt zakłada rozszerzenie katalogu form prawnych dot. spółki holdingowej o prostą spółkę akcyjną. Oprócz tego ustawodawca proponuje całkowite zwolnienie z podatku dochodowego przychodów z dywidend otrzymanych od spółek zależnych. 

*Borykasz się z problemami prawnymi? Skorzystaj z pomocy profesjonalnych prawników, decydując się na poradę prawną online