Z 17% na 12%

To jedna z podstawowych zmian w Polskim Ładzie, czyli obniżka stawki podatku PIT. Obecnie wynosi ona 17%, za sprawą zmian zmniejszy się do 12%. Takie działanie wpłynie na wypłatę „na rękę”, która będzie dzięki temu wyższaNową stawkę PIT zastosujemy już przy lipcowych wypłatach

Likwidacja ulgi dla klasy średniej

Ulga dla klasy średniej miała sprawić, że niektórzy podatnicy nie stracą na Polskim Ładzie. Rozwiązanie to w praktyce okazało się porażką. Ulga przysparzała wielu kłopotów pracodawcom, którzy musieli zagłębiać się w skomplikowane algorytmy. Pracownicy z obawy przed problemami nierzadko rezygnowali z prawa do ulgi

Od 1 lipca pożegnamy ulgę dla klasy średniej, a ci, którzy dotychczas na niej korzystali, mają zyskać na obniżeniu PIT. W przypadku, gdy zastosowanie ulgi okaże się korzystne, to będzie ją można zastosować przy rozliczeniu za rok podatkowy 2022. ­­

Mechanizm odraczania zaliczek – likwidacja 

W momencie, gdy okazało się, że Polski Ład nie działa sprawnie, wprowadzono mechanizm rolowania zaliczek. Zmusiło to pracodawców do wyliczania wysokości zaliczki na podatek według zasad z 2021 r. i 2022 r., a następnie do odprowadzania zaliczek według wielopunktowej instrukcji. 

To rozwiązanie również zostanie usunięte, ale nikt nie powinien na nim stracić. 

Zmiana formy opodatkowania na skalę podatkową

Nowe przepisy przewidują możliwość zmiany formy opodatkowania w trakcie roku. Podatnicy rozliczający się ryczałtowo mogą to robić na dwa sposoby:

  1. Ze skutkiem od lipca – należy złożyć oświadczenie o rezygnacji z ryczałtu do 22 sierpnia 2022 r. Wiąże się to również ze złożeniem dwóch PIT-ów, czyli PIT-28 dla ryczałtowców i PIT-36 dla zasad ogólnych;
  2. Ze skutkiem na cały rok 2022 – decyzję można podjąć między 1 stycznia a 2 maja 2023 r. przez złożenie PIT-36. Istotne jest również złożenie i uzupełnienie podatkowej księgi przychodów i rozchodów za cały rok. 

Podatnicy rozliczający się liniowo mogą dokonać zmiany tylko ze skutkiem na cały rok 2022 r. 

Częściowo odliczane składki zdrowotne

Polski Ład wprowadził mniej korzystny sposób odliczania wysokości składki zdrowotnej. Dotychczasowe zasady pozostaną bez zmian, ale nowelizacja przewiduje modyfikację. Podatników rozliczający się liniowo, ryczałtem lub kartą podatkową czekają zmiany. 

  • Podatnicy opodatkowani liniowo – od dochodu odliczają zapłacone składki zdrowotne, do maksymalnej wysokości 8 700 zł. 
  • Podatnicy opodatkowani ryczałtowo – możliwość obniżenia podstawy opodatkowania przychodów o 50% kwoty zapłaconych składek zdrowotnych.
  • Podatnicy na karcie podatkowej – pomniejszenie podstawy opodatkowania o 19% wysokości kwoty zapłaconych składek zdrowotnych.

Rozliczenie dla samotnych rodziców 

Z ostrą krytyką spotkała się również likwidacja możliwości rozliczenia PIT z dzieckiem przez samotnych rodziców. Polski Ład 2.0 przewiduje jednak przywrócenie tego rozwiązania, co z pewnością ucieszy wielu rodziców. 

Ulga na dziecko – wyższy limit 

Ulga prorodzinna przysługuje również na dziecko pełnoletnie, które nie ukończyło 25 lat i jest studentem. Takie dziecko nie może osiągać własnych dochodów powyżej 3089 zł (z wyjątkiem renty rodzinnej). 

Borykasz się z problemami prawnymi? Skorzystaj z pomocy profesjonalnych prawników, decydując się na poradę prawną online