Umowy online – czy to proste?

Umowy online są możliwe do sporządzenia i realizacji, niemniej nie zawszą jest to proste. Istnieją umowy, które muszą być sporządzone również w formie pisemnej. Mowa tutaj przede wszystkim o umowie przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz licencji wyłącznej. 

W przypadku przeniesienia lub nabycia autorskich praw majątkowych, należy zachować pisemną formę – w innym wypadku umowa jest nieważna. 

Co kryje się pod pojęciem pisemnej formy?

Kwestie umowy w formie pisemnej wyjaśnia Kodeks cywilny. Wynika z niego, że forma pisemna to dokument z własnoręcznym podpisem. Czasami dopuszcza się bezpieczny kwalifikowany podpis elektroniczny. 

Podczas zawierania umowy przez Internet nie wystarczy, że tylko jedna strony dysponuje podpisem elektronicznym. Wszystkie strony muszą posiadać certyfikowany podpis – wtedy też zostanie spełniony wymóg formy pisemnej. Zatem skuteczne przeniesienie praw majątkowych jest możliwe przy obustronnym podpisie certyfikowanym. 

Czy skan jest wystarczający?

Niestety zwykle podpis elektroniczny nie zastępuje formy pisemnej. Jeśli o tym zapomnisz, to może dojść do sytuacji, kiedy w zasadzie nie nabywasz praw autorskich. Pamiętaj, że forma pisemna wymaga dokumentu z własnoręcznym podpisem. W takiej sytuacji najlepiej podpisać dokument, przesłać go pocztą tradycyjną i o to samo poprosić drugą stronę.

Nie można mówić o umowie pisemnej, jeśli nie ma bezpiecznego podpisu. Należy o tym pamiętać nie tylko przy prawach autorskich i licencji. Istotne to jest również przy umowach współpracy i świadczeniu usług.