Obowiązek złożenia PIT-u

W przypadku, gdy termin składania PIT-u upłynie, nie oznacza to, że obowiązek złożenia zeznania podatkowego minął. Nawet po upływie ustawowego terminu, PIT musi zostać złożony w danym roku podatkowym. Nie dotyczy to sytuacji, gdy doszło do przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Wyjątki

Zasada składania zeznania podatkowego po terminie nie dotyczy PIT-u-37 i PIT-u-38. Po 30 kwietnia 2021 roku te PIT-y zostały złożone automatycznie i przygotowane (w formie i treści) przez administrację podatkową za sprawą usługi Twój e-PIT. Dzieje się tak za sprawą danych o dochodach uzyskanych przez podatników, które posiadają organy podatkowe.

Wykroczenie skarbowe

Niezłożenie zeznania podatkowego lub zrobienie tego po terminie wiąże się możliwością poniesienia kary. Wysokość kary za niezłożenie PIT-u zależy od tego, czy sytuacja zostanie rozpatrzona w kategoriach wykroczenia czy przestępstwa skarbowego. Zwykle każda sprawa rozpatrywana jest w sposób indywidualny. Niezłożenie PIT-u w terminie może zostać uznane za wykrocznie, w przypadku, gdy kwota niezapłaconego podatku nie przekroczy pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia.

W sytuacji, gdy dojdzie do uznania sprawy w kategoriach wykroczenia, na podatnika zostanie nałożony mandat. Kwota mandatu od maja ma stanowić pięciokrotność płacy minimalnej.

Czynny żal

W przypadku, gdy dojdzie do wykroczenia czy podejrzenia przestępstwa podatkowego, podatnik ma prawo do skorzystania z instytucji czynnego żalu. Podatnik zawiadamia Urząd Skarbowy, że popełnił przestępstwo i dopuścił się wykroczenia skarbowego. Przyznanie się do wykroczenia i uargumentowanie okoliczności, w których doszło do przestępstwa, pomogą podatnikowi uniknąć kary.

Odsetki

Niezłożenie PIT-u w terminie może skutkować naliczeniem odsetek. Stawka za zwłokę wynosi 8 proc. – w stosunku rocznym. Odsetki nie naliczają się w sytuacji, gdy ich wysokość nie przekroczyła 8,70 zł. Co ważne zaległości podatkowe wraz z odsetkami należy uregulować jak najszybciej, za pomocą mikrorachunku podatkowego.

Należy pamiętać, że niezłożenie PIT-u w terminie, nie sprawia, że podatnik traci prawo do preferencyjnego opodatkowania dochodów ani do skorzystania z przysługujących ulg.

Zwłoka w złożeniu zeznania podatkowego może wiązać się z nieprzyjemnymi konsekwencjami. Dlatego, gdy dojdzie do takiego zaniedbania należy niezwłocznie przygotować czynny żal, bo czas w tym przypadku gra istotną rolę. Warto nadmienić, że podatnicy, którzy złożyli PIT po terminie tracą prawo do przekazania 1 proc. na rzecz dowolnej organizacji.

Nawet jeśli minie termin składania deklaracji PIT, to podatnik ma obowiązek złożenia zeznania podatkowego. W takich sytuacjach warto zasięgnąć porady prawnej, by nie narazić się na dodatkowe problemy.