Czym jest PIT-2?

Słyszałeś wiele o formularzu PIT-2, ale nie wiesz, czym on jest? Spieszymy z odpowiedzią. PIT-2 to oświadczenie pracownika dla celów obliczenia miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Taki wniosek składamy pracodawcy, aby mógł on odprowadzić od naszej pensji podatek z uwzględnieniem kwoty wolnej. Dzięki temu wynagrodzenie („na rękę”) pracownika jest zgoła wyższe, ale nie dostaje on zwrotu podatku po rozliczeniu PIT.

Dlaczego PIT-2 zyskuje na popularności?

Za sprawą Polskiego Ładu kwota wolna od podatku wzrośnie do 30 000 zł, a tym samy wyższa będzie także kwota zmniejszająca. Co to ma wspólnego z PIT-2? Niezłożenie ów formularza sprawi, że pracownik co miesiąc będzie otrzymywać „na rękę” o wiele mniej.

Jak to wygląda w praktyce? Ci, którzy zarabiają miesięcznie ponad 3 000 zł brutto (lub więcej) dostana pensję netto niższą o blisko 400 zł. Takie osoby dopiero w 2023 roku doświadczą przypływu gotówki – w momencie, gdy otrzymają zwrot podatku (mogą spodziewać się sumy bliskiej 5000 zł). Osoby, które zarabiają mniej niż 3 000 zł, nie będą płaciły podatku. Należy jednak zaznaczyć, że zaliczka na podatek będzie odprowadzana, by po złożeniu PIT-u otrzymać wyrównanie.

Kiedy złożyć PIT-2?

Pracownik powinien złożyć PIT-2:

  • Nim otrzyma pierwszą wypłatę – jeśli mowa o nowych pracownikach,
  • Przed pierwszą wypłatą w nowym roku podatkowym.

Termin złożenia PIT-2 jest o tyle istotny, że przegapienie go sprawi, iż pracodawca przez cały rok nie będzie mógł pomniejszyć zaliczki na podatek pracownika o ulgę podatkową.

Nie ma konieczności składania PIT-2 w każdym roku – raz złożone oświadczenie w danym zakładzie pracy obowiązuje w następnych latach.

Kto nie może skorzystać z PIT-2?

Osoby pracujące na umowach cywilnoprawnych nie mogą złożyć formularza PIT-2. Warto zaznaczyć, że jeśli jesteś zatrudniony w kilku firmach równocześnie, to oświadczenie możesz złożyć tylko w jednej z nich.

PIT-2 mogą złożyć osoby, które spełniają poniższe warunki:

  • nie otrzymują emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika;
  • nie osiągają dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną;
  • nie otrzymują świadczeń pieniężnych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
  • nie osiągają dochodów, od których jest obowiązany opłacać zaliczki na podatek, tj. dochodów: a) z działalności gospodarczej b) z najmu lub dzierżawy.

Już wiesz zatem, czym jest PIT-2. Polski Ład przyniesie kilka zmian w tej materii, ale nie będzie to ogromna ingerencja, toteż nie ma powodów do obaw.