Podatek od nieruchomości w 2022 roku

Wzrost podatku od nieruchomości dosięgnie tych, którzy posiadają własne grunty, mieszkania i domy. Podatek zapłacą również osoby, które wykorzystują nieruchomości w związku z działalnością gospodarczą. Nowe maksymalne stawki będą obowiązywać od stycznia 2022 roku. Warto zaznaczyć, że każda gmina może ustalić wysokość opłat, z zastrzeżeniem nieprzekraczania górnej granicy, wyznaczonej przez Ministerstwo Finansów.  

Opłata za grunty dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej, wzrośnie o 2 gr za 1m2 – czyli opłata będzie wynosić 0,54 gr. W przypadku przedsiębiorców opłata wzrasta o 4 gr – co finalnie wyniesie 1.03 zł. Podatek z mieszkanie i dom dla osób fizycznych wyniesie w 2022 roku 0,89 zł. W przypadku przedsiębiorców opłaty wzrosną o 0,90 gr, co da stawkę w wysokości 25,74 zł.

Podatek od środków transportowych

Podwyżki podatków w nowym roku nie ominą również właścicieli pojazdów ciężarowych i autobusów. Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch ratach w ciągu roku – w terminie od 15 lutego do 15 września.

Podatki te wzrosną o 3,6 proc. w porównaniu do roku 2021. W 2022 r. właściciele pojazdów ciężarowych powyżej 3,5 tony (do 5,5 ton) zapłacą podatek w wysokości 912,48 . Z kolei kwota 1522,21 zł dotyczyć będzie pojazdów powyżej 5,5 tony (do 9 ton). Za pojazdy powyżej 9 ton do 12 ton podatek wynosi 1826,63 zł.

Opłata targowa

Nowe górne stawki dotyczyć będą również opłaty targowej, uzdrowiskowej i reklamowej. Opłata targowa w 2022 roku nie może przekroczyć 852, 75 zł dziennie. Według art. 15. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, gmina może, ale nie musi wprowadzać opłaty targowej, jest to prawo, a nie obowiązek. Rada gminy może zdecydować się na pobieranie opłaty targowej w formie inkasa i określić inkasentów. Jest to bardzo częste rozwiązanie, które stosują gminy. Inkasent  pobiera opłatę bezpośrednio od sprzedawcy na targowisku, tym samym trudno uniknąć odpowiedzialności finansowej.

Dla kogo płata targowa, a kto jest z niej zwolniony?

Do opłaty zobowiązane są osoby fizyczne oraz osoby prawne, a także jednostki organizacyjne, nieposiadające osobowości prawnej, które dokonują sprzedaży na targowiskach.

Natomiast z opłaty targowej zwolniony są osoby, które płacą podatek od nieruchomości, dotyczący przedmiotu opodatkowania, znajdującego się na targowisku. Zwolnienie z tej formy opłaty dotyczy również właścicieli gruntu, który jest opodatkowany podatkiem od nieruchomości.

Podatek od psa

Opłata od posiadania psa jest również opłatą lokalną, którą może, ale nie musi wprowadzać gmina. Górna granica opłaty w roku 2022 ma wynosić 135 . Jeżeli gmina zdecyduje się na wprowadzenie takich opłat, to zwolnione są z nich, m.in. osoby niepełnosprawne, posiadające psa-asystenta; osoby powyżej 65. roku życia, prowadzące samodzielnie gospodarstwo; członkowie urzędów konsularnych i dyplomatycznych.

Wzrost inflacji sprawił, że w roku 2022 czekają nas niechybne podwyżki. Część z nich, jak np. opłata targowa, są uzależnione od decyzji gminy. Jeśli ta nie wprowadzi takich opłat, to sprzedawcy szczęśliwie unikną dodatkowych opłat. Nowy rok jeszcze nawet nie pokazuje się na horyzoncie, a już dziś słyszymy, że podwyżki w 2022 r. uderzą w nasz budżet.