Opóźniony lot – prawa pasażera

W przypadku opóźnienia lotu w określonych sytuacjach i warunkach, pasażerom przysługują pewne prawa. Warto je znać, żeby móc dochodzi swoich praw.  

 • opóźnienie powyżej 2 godzin (loty do 1500 km) – pasażerowi powinny zostać zapewnione napoje i posiłkiadekwatne do czasu oczekiwania, a także dwa telefony i maile. 
 • opóźnienie powyżej 5 godzin – prawo do zwrotu kosztu biletu lub zaoferowanie innego lotu. 
 • przybycie do miejsca docelowego z 3-godzinnym opóźnieniem – pasażer ma prawo do odszkodowania, które wynosi od 200 do 600 euro (nie dotyczy to odwołania z powodu nadzwyczajnych okoliczności). 

Sumy odszkodowania zależą od ilości kilometrów na danej trasie:

 • loty do 1500 km – 250 euro;
 • loty w UE dłuższe niż 1500 km i loty poza UE pomiędzy 1500 a 3500 km – 400 euro;
 • wszystkie inne loty – 600 euro. 

Kiedy lot może być odwołany?

Istnieje kilka przypadków, kiedy lot może zostać odwołany, a pasażer nie ma prawa do odszkodowania. To sytuacje, gdy: 

 • lot w ogóle się nie rozpoczął;
 • samolot wystartował, ale ze względu na okoliczności musiał zawrócić na miejsce wylotu;
 • samolot został przekierowany, co skutkowało startem z innego lotniska. 
 • pojawiły się problemy techniczne lotu;
 • ekstremalne warunki nie pozwalają na rozpoczęcie podróży. 

Odwołanie lotu – kiedy przysługuje odszkodowanie?

Prawa pasażera są uregulowane przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. Wynika z niego, że pasażer ma prawo do odszkodowania za odwołany lot, gdy był on realizowany na terenie UE, rozpoczynał się tam i kończył się w UE. 

Wysokość odszkodowania zależy od tego, ile kilometrów obejmuje trasa (ważne, żeby lot zaczynał i kończył się w UE). 

 • do 1500 km – 250 euro,
 • powyżej 1500 km – 400 euro,
 • od 1500 km do 3500 km – 400 euro, 
 • powyżej 3500 km – 600 euro.

Odszkodowanie za odwołany lot – wniosek

Jeśli Twój lot kwalifikuje się do odszkodowania, to konieczne będzie złożenie wniosku. We wniosku powinny znaleźć się dane pasażera i linii lotniczychnumer lotu i data rezerwacji, a także dane adresowe lotniska. Warto też umieścić informacje o odwołaniu lub opóźnieniu lotu. 

Odszkodowanie – loty a strajk

Prawo mówi o tym, że odszkodowanie przysługuje, gdy przewoźnik jest odpowiedzialny za opóźnienie bądź odwołanie lotu. W przypadku strajku prawo do rekompensaty zależy od jego charakteru: 

 • strajk wewnętrzny linii lotniczych – obejmuje strajk pilotów i/lub personelu pokładowego. Wtedy pasażerom przysługuje odszkodowanie;
 • strajk zewnętrzny – obejmuje kontrolerów lotu i obsługę lotniska. W takim przypadku pasażerowie nie mają prawa do odszkodowania