Kiedy można ubiegać się o odszkodowanie?

Strajki obsługi lotniska wprowadziły niemałe zamieszanie w wielu lotniskach. W zaistniałej sytuacji pasażerowie mogą ubiegać się o odszkodowanie. Jak to jednak zrobić?

Jeśli bierzemy udział w zorganizowanej wycieczce, to sprawa jest prosta. To organizator imprezy turystycznej ponosi odpowiedzialność. Zastosowanie mają tutaj dwa akty prawne: ustawa z 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych oraz rozporządzenie (WE) nr 261/2004. Ustawa reguluje prawo do odszkodowania i zadośćuczynienie za poniesione szkody.

Jeśli odpowiedzialność ponosi przewoźnik lotniczy, to organizator imprezy turystycznej odejmuje od tego, co powinien zapłacić, kwotę wypłaconą przez przewoźnika.  

Winny przewoźnik

Odszkodowanie za odwołany lot można otrzymać w określonych przypadkach. Muszą nastąpić wymienione przesłanki:

  • problemy techniczne;
  • choroby załogi lotniczej;
  • strajki pracowników przewoźników lotniczych;
  • odmowa wejścia na pokład z powodu overbookingu (sprzedaż większej liczby biletów przez linie lotnicze, niż jest miejsc).

Pieniądze można otrzymać, jeśli podróżujemy po państwach członkowskich UE. Odszkodowanie zwykle oscylują w granicach 250-600 euro. 

Warto dodać, że odszkodowanie nie przysługuje, jeśli lot odwołano z powodu zagrożenia bezpieczeństwa oraz nadzwyczajnych okoliczności.  

*Odwołano Twój wakacyjny lot? Skorzystaj z porady prawnej, a pomożemy Ci w odzyskaniu odszkodowania.