Kodeks pracy

Wedle przepisów Kodeksu Pracy, pracownik ma nieodzowne prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Zatem pracodawca musi dołożyć wszelkich starań, by zapewnić pracownikowi dogodne warunki. Szczególnie kiedy wymaga tego sytuacja – jak chociażby uciążliwa pogoda na zewnątrz.

Pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia zimnych napojów swoim podopiecznym. Szczególnie jeśli temperatura jest wyższa niż 28°C w biurze czy zakładzie pracy. Sytuacja wygląda podobnie zimą – pracodawca powinien zapewnić gorące napoje w momencie, gdy temperatura w miejscu pracy spada poniżej 10°C.

Rozporządzenie Rady Ministrów

Kwestie pracy w upalne dni doprecyzowuje Rozporządzenie Rady Ministrów, traktujące o profilaktycznych posiłkach i napojach. Pracownikom fizycznym, których wydatek energetyczny jest wyższy, niż przewidziana norma w rozporządzeniu, przysługuje posiłek profilaktyczny. Porcja powinna mieć określoną wartość odżywczą i energetyczną. Dotyczy to również tych osób, które pracują pod ziemią i przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych.

Ponadto pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia minimum 30 litrów wody do celów higieniczno-sanitarnych. Ilość niezbędnej wody zwiększa się do 120 litrów, gdy praca wykonywana jest w towarzystwie szkodliwych substancji.

Kobiety w ciąży i młodociani

Kobiety w ciąży nie mogą być narażone na prace w trakcie wysokich temperatur. Ponadto nie powinny one pracować w warunkach nagłych zmian temperatur.

Młodociani pracownicy – 15-18 lat, nie mogą pracować, gdy temperatur w miejscu pracy przekracza 30°C, a wilgotność powietrza jest wyższa niż 65%.

Czy można odmówić wykonywania pracy z powodu upału?

Przepisy BHP i Kodeks Pracy nakładają na pracodawcę zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Natomiast żaden przepis jednoznacznie nie pozwala na odmówienie wykonywania pracy, z powodu zbyt wysokich temperatur. Można pokusić się o skorzystanie z Art. 210. Kodeksu Pracy, który daje prawo odmówić wykonywania pracy, jeżeli miejsce pracy nie spełnia przepisów BHP i pojawia się zagrożenie dla zdrowia i życia pracownika.

Zalecenie Państwowej Inspekcji Pracy (PIP)

PIP zaleca korzystanie z klimatyzacji w zamkniętych zakładach pracy. Podkreśla jednak, żeby dbać o sprawne działanie urządzeń – odpowiednio czyścić je i monitorować. Niemniej pracodawca nie ma obowiązku zapewnienia wspomnianej klimatyzacji.

Jeżeli wymiar pracy przekracza 8 godzin, to zaleca się skrócenie czasu pracy (z wynagrodzeniem tej samej wysokości, co normalnie) bądź wydłużenie przerw pracownikom.

Kary za nie przestrzeganie przepisów

Pracodawcy grozi kara grzywny w sytuacji, gdy ten nie dostarczy swoim pracownikom niezbędnych ilości płynów. Gdy zostaną udowodnione naruszenia ze strony pracodawcy, może on otrzymać grzywnę w wysokość od 1 tys. zł do nawet 30 tys. zł.

Wysokie temperatury są niezwykle wykańczające podczas pracy. Doskwierają one szczególnie pracownikom fizycznym i tym, którzy wykonują swoją prace na otwartej przestrzeni. Pracodawca ma obowiązek zapewnić godziwe warunki pracy, dostarczając niezbędna ilość wody. W innym wypadku mogą spotkać go przykre konsekwencje.