Zmiany w punktach karnych

Nowe przepisy przewidują, że kierowca będzie mógł dostać nawet 15 punktów karnych, gdzie obecnie maksymalny próg to 10 punktów. W nowelizacji wskazano, że 15 punktów można otrzymać za wykroczenia, takie jak:

 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na pasach lub wchodzącemu na nie;
 • niezatrzymanie się do kontroli i ucieknie; 
 • sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym;
 • kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie upojenia alkoholowego lub narkotycznego;
 • ominięcie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, ale zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym;
 • wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nimi.

Kierowca łamiący prawo będzie teraz zbierał więcej punktów karnych, które będą niwelowały się dopiero po dwóch latach. 

Szkolenia niwelujące punkty karne

Kolejną zmianą jest zniesienie szkoleń redukujących punkty karne. Zaniechano kontynuacji tej metody, gdyż zdaniem wiceszefa Ministerstwa Infrastruktury, ta nie przynosiła efektów pouczających. 

Wyższe grzywny

Wysokość grzywny wzrośnie w przypadku, gdy kierowca dopuści się tego samego wykroczenia w ciągu dwóch lat. W takiej sytuacji należy spodziewać się kary w wysokości nie niższej niż dwukrotność dolnej granicy ustawowego zagrożenia. 

Wyższych kar można spodziewać się również w sytuacji naruszenia zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór. W przypadku powtórzenia wykroczenia kierowca zapłaci nawet 4000 zł. Recydywa dotyczy również przekroczenia dopuszczalnej prędkości:

 • 31–40 km/h - 800/1600 zł,
 • 41–50 km/h - 1000/2000 zł,
 • 51–60 km/h - 1500/3000 zł,
 • 61–70 km/h - 2000/4000 zł,
 • 71 km/h i więcej - 2500/5000 zł.

Nowe przepisy wejdą w życie od 17 września 2022 r. i mają pomóc w niwelowaniu wykroczeń na polskich drogach. 

Skorzystaj z pomocy profesjonalnych prawników, decydując się na poradę prawną online