Zmiany w wypłacaniu świadczeń

Sztandarowy program 500 plus partii rządzącej jest wypłacany od 2016 roku. Świadczenie 500 plus przyznawane jest na wszystkie dzieci poniżej 18 roku życia, niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodziny.

Dotychczas wypłacaniem należności w ramach programu 500 plus, zajmował się wójt, burmistrz czy prezydent miasta. Rząd pragnie jednak odejść od tej praktyki, chcąc aby to Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zajęły się wypłacaniem 500 plus.

Tym samym do obowiązków ZUS-u należeć będzie prowadzenie postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego. Oprócz przyznawania i wypłacania pieniędzy w ramach 500 plus, ZUS będzie kontrolować nienależnie wypłacane świadczenia.

Składanie wniosku o 500 plus

Obecnie osoby zainteresowane programem 500 plus mogą złożyć wniosek na kilka sposobów. Do wyboru jest droga elektroniczna, czyli złożenie wniosku za pośrednictwem Platformy Empatia lub Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Wnioskować można również za pomocą systemów teleinformatycznych banków krajowych lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Oczywiście wniosek o 500 plus złożymy również osobiście w siedzibie odpowiedniego organu.

Rząd proponuje jednak, aby zrezygnować z niektórych możliwości. Wnioski o 500 plus wraz z niezbędnymi załącznikami mają być składane wyłącznie elektronicznie. Za pośrednictwem dotychczasowych systemów internetowych, czyli:

  • Platformy Informacyjno-Usługowej Empatia,
  • Platformy Informacyjno-Usługowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej,
  • Systemu teleinformatycznego banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi drogą elektroniczną,
  • Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

Bezgotówkowe 500 plus

Obecnie panujące przepisy, nie regulują tego w jakiej dokładnie formie powinno być wypłacane świadczenie 500 plus. Zapowiedziane zmiany mają uściślić te kwestie, tym samym za sprawą nowych przepisów - 500 plus ma być wypłacane tylko bezgotówkowo.

Choć nowa ustawa, regulująca zasady wypłacania 500 plus, wejdzie w życie dopiero 1 stycznia 2022 roku, to warto mieć na uwadze te zmiany. Z Programu korzysta wiele Polaków, dla których te pieniądze są wielkim wsparciem. Wnioskowanie o świadczenie wyłącznie drogą elektroniczną może być problematyczne dla wielu osób. Bowiem cyfryzacja jest niezwykle powszechna, ale wciąż nie wszyscy mają dostęp do urządzeń multimedialnych czy Internetu.