Dla kogo zamrożenie cen?

Z zamrożenia cen mogą skorzystać małe i średnie firmy, a także mikroprzedsiębiorcy. Muszą oni spełniać następujące warunki:

  • zatrudniać średniorocznie mniej niż 250 pracowników;
  • ich roczny obrót nie może przekraczać 50 milionów euro lub ich suma aktywów bilansu końcowego nie przekroczyła 43 mln euro w przeliczeniu na złotówki.

Cena za stałą energię będzie wynosiła 785 zł/MWh (mowa tu o energii potrzebnej do podstawowej działalności firmy) przez co najmniej 13 miesięcy. Obejmuje to okres od 1 grudnia 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Jak skorzystać z niższych cen?

Firmy, które chcą skorzystać z zamrożenia cen, muszę do 30 listopada 2022 roku złożyć odpowiednie oświadczenie. Jeśli zostanie ono złożone po tym terminie, to rozliczenie w niższej kwocie będzie miało zastosowanie dopiero od następnego miesiąca (np. od 1 stycznia 2023 r.). 

Oświadczenie należy przesłać do przedsiębiorstwa energetycznego, które jest dostawcą energii elektrycznej danego przedsiębiorcy. Oświadczenie można złożyć osobiście w siedzibie dostawcy, za pośrednictwem poczty lub mailowo

Co powinno się znaleźć w oświadczeniu?

W oświadczeniu musi się znaleźć: 

  • szacunkowe wyliczenie energii elektrycznej zużywanej przez przedsiębiorstwo na potrzeby jego podstawowej działalności;
  • wszystkie punkty poboru energii elektrycznej (PPE), które mają zostać objęte mechanizmem zamrożenia cen.

Upust dla oszczędnych 

Przedsiębiorcy mogą otrzymać dodatkowy upust od ceny energii elektrycznej, jeśli spełnią odpowiednie warunki. Mowa tutaj o zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej o 10% w 2023 roku w porównaniu do średniego zużycia z okresu od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2022. 

Kwota upustu to 10% wartości nabytej przez przedsiębiorstwo energii elektrycznej za cały 2023 rok. Zostanie ona uwzględniona w rozliczeniach w trakcie 2024 roku.

*Skorzystaj z pomocy profesjonalnych prawników, decydując się na poradę prawną online.