Zwrot towaru w sklepie internetowym lub kupionego poza lokalem firmy

Jeśli towar został sprzedany poza lokalem przedsiębiorstwa – np. w czasie pokazu – to konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, a przedsiębiorca musi zwrócić koszty jego zakupu. W przypadku niepoinformowania klienta o kosztach związanych ze zwrotem, przedsiębiorca musi pokryć koszty wysyłki.

Zwrot towaru w sklepie stacjonarnym

Sprzedawcy nie mają obowiązku przyjmowania zwrotu towary, gdy ten został zakupiony w sklepie stacjonarnym, a klient się rozmyślił. Czasami sprzedawcy dają możliwość zwrotu, lecz trzeba spełnić określone warunki i dotrzymać wskazanych terminów. Jest to jednak kwestia polityki danej firmy, a nie obowiązków prawnych

Odstąpienie od umowy zawartej w domu klienta

Termin odstąpienia od umowy wynosi 30 dni w przypadku zawarcia umowy podczas wizyty przedsiębiorcy w domu konsumenta lub podczas wycieczki. 

Oprócz tego zakazuje się zawierania umowy o usługi finansowe podczas pokazu lub wycieczki – taka umowa będzie nieważna z mocy prawa i nie będzie wywoływała skutków dla konsumenta.

Zakaz wprowadzania konsumentów w błąd 

Według nowych przepisów przedsiębiorcy nie mogą wprowadzać konsumentów w błąd poprzez fałszywe opinie czy zmianę cen.

Nowelizacja praw konsumenckich nakłada na przedsiębiorców następujące obowiązki:

  • obowiązek weryfikacji, czy zamieszczone opinie pochodzą od konsumentów,
  • zakaz zlecania innej osobie dodawania opinii nieprawdziwych lub zniekształconych.

Oprócz tego przedsiębiorca, w przypadku wyprzedaży lub przeceny towaru, będzie musiał podać jego najniższą cenę, która obowiązywała w ciągu ostatnich 30 dni.

Zmiany w sprzedaży produktów cyfrowych 

W przypadku, gdy przedsiębiorca sprzedaje oprogramowanie, to jego obowiązkiem jest poinformowanie odbiorcy o aktualizacjach i zabezpieczeniach. Musi on informować o konsekwencjach wdrożenia i niewdrożenia aktualizacji

Obowiązek obejmuje:

  • cały czas trwania umowy,
  • czas oczekiwany przez konsumenta.

Jakich są obowiązki sprzedającego?

  • Obowiązkiem sprzedającego jest zamieszczanie informacji na stronie internetowej (i/lub w umowach z konsumentem) o podmiocie, do którego konsument może się zwrócić w celu pozasądowego rozwiązania sporu.
  • Wszyscy internetowy sprzedawcy detaliczni i sprzedawcy w UE, Islandii, Liechtensteinie lub Norwegii są zobligowani do zapewnienia łatwo dostępnego linku do platformy ODR* (Online Dispute Resolution), a także do danych kontaktowych sprzedającego. 
  • W sytuacji odrzucenia reklamacji przedsiębiorca musi poinformować konsumenta, czy zgadza się na rozwiązanie sporu pozasądowo. Jeśli taka informacja nie zostanie zawarta, to będzie to jednoznaczne z tym, że przedsiębiorca zgadza się na rozwiązanie sporu poza sądem. 

*ODR to platforma Komisji Europejskiej, które jest punktem dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowo rozwiązać spory.

*Skorzystaj z pomocy profesjonalnych prawników, decydując się na poradę prawną online.