Ile jest czasu na zapłacenie podatku?

W przypadku, gdy masz niedopłatę, termin na uregulowanie należności obowiązuje od 28 lutego do 2 maja – tak jak w przypadku składania deklaracji PIT.

Jeśli po złożeniu PIT-u okaże się, że podatnik ma niedopłatę, to czas uregulowania zobowiązań wynosi 7 dni od otrzymania pisma od Urzędu Skarbowego.

Automatyczne rozliczenie

Tym, którzy nie pamiętają o rozliczeniu podatkowym, z pomocą przychodzi usługa Twój e-PIT. W przypadku, gdy podatnik sam nie złoży zeznania podatkowego, to PIT-37 i PIT-38 zostaną automatycznie zaakceptowane przez platformę. Z systemu nie mogą skorzystać osoby, które prowadzą działalność gospodarczą.

Pamiętajmy, że ten sposób rozliczenia podatkowego zabiera nam możliwość wyboru Organizacji Pożytku Publicznego, na którą przekażemy 1% podatku.

Co jeśli nie złożysz PIT-u w terminie?

Niedopilnowanie terminu złożenia PIT-u podlega karze. Podatnik może zostać oskarżony o wykroczenie lub przestępstwo skarbowe. Wszystko jednak zależy od opóźnienia i wysokości niezapłaconego podatku. Wszelkie sprawy są rozpatrywane indywidualnie. Brane są pod uwagę czynniki, takie jak sytuacja materialna podatnika czy intencje. Inaczej patrzy się na przypadki, gdy PIT został złożony jeden dzień/dwa dni po terminie, niż na te, kiedy podatnik zwleka z rozliczeniem mimo wezwań.

Kiedy przekroczenie terminu jest wykroczeniem?

O wykroczeniu mówi się, gdy kwota podatku nie przekroczy pięciokrotnej wartości minimalnego wynagrodzenia w danym roku.

Jak uniknąć konsekwencji?

Jeśli chcesz uratować swoją sytuację, to najlepiej złożyć deklarację czynnego żalu. To dobrowolne przyznanie się do naruszenia przepisów podatkowych. Musisz przekazać deklarację wraz z PIT-em do Urzędu Skarbowego, zanim ten wezwie nas do odpowiedzialności.

Jeśli Urząd Skarbowy uprzedzi podatnika, to czekają go poważniejsze konsekwencje – uznanie przewinienia za przestępstwo skarbowe.

Jakie są konsekwencje przegapienia terminu PIT?

W przypadku nieopłacenia podatku możemy spodziewać się grzywny, która wynosi  720 stawek dziennych – stawka dzienna liczona jest zwykle jako 1/30 miesięcznego wynagrodzenia. Podatnik może podlegać również karze pozbawienia wolności do 5 lat.

Nieterminowość podatkowa wiąże się również z opłacaniem odsetek od niezapłaconych zaległości.

*W przypadku kłopotów podatkowych najlepiej zasięgnąć opinii ekspertów, którzy pomogą Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie. Skorzystaj z porad prawnych online, dzięki którym zyskasz profesjonalną odpowiedź.