NFT – czym jest? 

NFT, czyli Non-fungible token jest unikatową, cyfrową wartością w sieci blockchain. Na czym polega jego unikatowość? Jeden konkretny NFT, za sprawą specyficznego zapisu, gwarantuje niepowtarzalność. Może zdawać się, że istnieje kilka podobnych dóbr cyfrowych, niemniej każdy z nich ma swój unikatowy kod/identyfikator. To czyni NFT unikatową wartością, która służy jako cyfrowy certyfikat. Ale certyfikat czego? 

NFT stanowi cyfrowy zapis, który jest potwierdzeniem własności grafik, filmów, animacji i innych sprzedawanych dóbr. 

Wartość NFT

Głównie wartość NFT opiera się na atrakcyjności rynkowej danej wartości. Jeśli wystawiane są cenne dzieła sztuki, to ich wartość będzie spora na rynku NFT

NFT to jeden token, czyli żeton cyfrowy. Jego unikatowy kod stanowi dowód dokonania zakupu, np. dzieła sztuki. 

Prawa autorskie a NFT 

Kwestia praw autorski w przypadku NFT jest dość znacząca. Zwykle nie dochodzi do przenoszenia autorskich praw majątkowych. Dlaczego? Do tego celu jest konieczna umowa w formie pisemnej. Oprócz tego kupno NFT nie wiąże się z licencją wyłączną, zwykle jest to ta niewyłączna.  Tym samym musimy być uważni w czasie zakupu i mieć pewność jakie prawa nabywamy, by nie narazić się potem na konsekwencje. 

Jak sprzedawać NFT legalnie?

Jeśli interesuje nas sprzedaż NFT, to możemy się tego podjąć na dwa sposoby. Pierwszy sposób to specjalne giełdy, na które można wrzucać własne utwory, a te zostaną wystawione na sprzedaż. Takie rozwiązanie zwykle wiąże się z opłatą na rzecz platformy – może to być prowizja od sprzedaży. 

Drugim sposobem jest sprzedaż poprzez własną stronę internetową. W tym przypadku jest to jednak bardziej skomplikowane niż korzystanie z giełd. 

Strona ze sprzedażą NFT może zostać odebrana jako działalność gospodarcza, a to wiąże się z kilkoma obowiązkami:

  • prawa konsumentów – konieczne będzie opracowanie regulaminu sprzedaży,
  • RODO – obowiązek sporządzenia polityki prywatności i wdrożenia rozwiązań w zakresie ochrony danych osobowych,
  • warunki sprzedaży – należy odpowiednio uregulować kwestię przeniesienia praw na nabywcę NFT, jednak tutaj pozostaje dość szeroka swoboda.

NFT a podatki

Podatki niestety są integralną częścią naszego życia. I w przypadku NFT nie jest inaczej – ich sprzedaż i nabywanie wiąże się z obowiązkiem, opodatkowania. NFT nie jest środkiem wymiany, więc rządzi się innymi zasadami niż kryptowaluty. Zysk ze sprzedaży NFT o wartości pieniężnej powinien być opodatkowany podatkiem VAT oraz od zysków ze sprzedaży trzeba zapłacić podatek dochodowy (PIT/CIT).