Zmiany podatkowe 2023

W nowym roku czekają nas przede wszystkim zmiany na gruncie podatkowym. Niektóre przepisy Polskiego Ładubędą miały zastosowanie właśnie w 2023 roku, kiedy dojdzie do rozliczenia PIT-u za poprzedni rok. Nie ominą nas również zmiany w stawkach VAT za energię i paliwa, a także wzrost podatków od nieruchomości

zmianach podatkowych i tych dot. VAT-u znajdziecie więcej informacji tutaj:

Zmiany w prawie pracy 2023

W kodeksie pracy pojawiło się również kilka zmian, które wejdą w życie w nowym roku. Od teraz praca zdalnabędzie możliwa w formie stałejhybrydowej lub okazjonalnej. Przepisy przewidują również wnioskowanie o prace zdalną w wyjątkowych sytuacjach. 

Podatki lokalne zmiany 2023

Podatek rolny

W 2023 roku zwiększy się wysokość podatku rolnego, czemu winny jest wzrost cen żyta. Od czego zależą stawki podatku? Właśnie od średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów przed kwartałem, który poprzedza rok podatkowy. W roku 2022 podatek rolny wynosił 153,70 zł.

Wycinka drzew

Nowy rok przyniesie gminom również nowe rozwiązania. Od 27 stycznia 2023 wnioski o wycinkę drzew będą dostępne w formie online. Elektroniczne wnioski będą dotyczy także wniosków o udzielenie zezwoleń na odstępstwa od zakazów gatunkowych. W formie elektronicznej będzie można również zgłaszać niektóre działania związane z wodami na terenach przyrody chronionej.

Podatek od nieruchomości 

Według z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, stawki podatku od nieruchomości ustala w uchwale rada gminy lub miasta. Oczywiście stawki nie mogą jednak przekroczyć ustawowego maksimum. Corocznie są one określane przez ministra finansów, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi inflacji w pierwszym półroczu, zaokrąglając je do pełnych groszy w górę. Inflacja w pierwszym półroczu wyniosła 11,8 proc. W 2023 roku stawki poszczególnych nieruchomości wzrosną o kilka złotych.

Podatek od psa 

W nowym roku czeka nas również podwyżka podatku od psa. W 2023 r. przewidziano podwyżkę aż o 15 zł, więc podatek wyniesie 150,93 zł.

Dyrektywa Omnibus – konsument 2023

Od 1 stycznia wejdą w życie duże zmiany dotyczące praw konsumentów. Stanie się tak za sprawą Dyrektywy Omnibus, o której przeczytacie tutaj: