Wsparcie w spłacie kredytu hipotecznego

Agrasja Rosji przyczyniła się do wzrostu cen surowców, co niestety odbija się na kredytobiorcach. Z tego względu rząd postanowił wdrożyć program, który pomoże Polakom. 

– Działania, które mają pomóc Polakom w spłacie kredytów hipotecznych, chcemy przeprowadzić szybko. To jest podstawowa bolączka ponad 2 mln rodzin. To ogromna część naszego społeczeństwa, która dzisiaj boryka się z tym problemem, czuje, że kredyt hipoteczny, który miał być niejako kluczem do otwarcia nowych drzwi, staje się kulą u nogi.– zapowiedział premier. 

Wakacje kredytowe 2022

Jedną z form wsparcia mają być wakacje kredytowe. Dzięki nim będzie możliwe zawieszenie rat spłaty kredytu – dokładnie po dwa miesiące w III i IV kwartale 2022 r. Oprócz tego zawieszenie będzie możliwe w 2023 roku – po jednym miesiącu w każdym z czterech kwartałów. 

Wakacje kredytowe mają być dostępne dla każdego kredytobiorcy, będą również dot. części kapitałowej i odsetkowej raty. Program zakłada, że wszystkie umowy kredytu zostaną przedłużone. 

Zmiany wskaźnika WIBOR

Kolejną zaproponowaną zmianą jest nowy wskaźnik WIBOR, który ma być zastąpiony inną stawką. W przypadku, gdy sektor bankowy jej nie wypracuje, to będzie to stawka POLONIA wyznaczana przez Narodowy Bank Polski. 

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Z tej formy wsparcia można skorzystać już dziś. Maksymalna kwota wsparcia to 2 000 zł, którą można wypłacać przez 36 miesięcy. W celu uzyskania pomocy finansowej z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców wystarczy złożyć wniosek online i spełnić odpowiednie warunki

Aby otrzymać wsparcie należy spełnić jeden z warunków: 

  • minimum jeden z kredytobiorców ma status bezrobotnego; 
  • miesięczne koszty kredytu mieszkaniowego przekraczają 50% miesięcznych dochodów;
  • miesięczny dochód po odjęciu kosztów kredytu nie przekracza 1552 zł /os. w gospodarstwie jednoosobowym. (1200 zł/os. w wieloosobowym).

Otrzymane wsparcie należy spłacić, co nastepuje po 2 latach od wypłaty ostatniej dopłaty. Można jednak ubiegać się o umorzenie spłaty – warunkiem jest terminowa spłata pierwszych 100 rat z funduszu. 

Obniżka podatku PIT od 1 lipca

Obniżenie podatku PIT jest kolejnym sposobem na walkę ze skutkami inflacji. Od 1 lipca 2022 r. stawka PIT będzie wynosiła 12% (obecnie jest to 17%). Takie rozwiązanie oznacza obniżenie podatku o prawie 30%. Te zmiany dotyczą podatników na skali podatkowej, czyli emerytów, rencistów, pracowników, zleceniobiorców i przedsiębiorców.

Oprócz tego przedłużono do 2027 r. ochronę przed niekontrolowanym wzrostem cen gazu

To kolejna już odsłona Tarczy Antyputinowskiej, która jest reakcją na obecną sytuację u naszych wschodnich sąsiadów. Zaproponowane rozwiązania mają popelszyć jakość życia Polaków i pozwolić im stanąć na nogach. Premier Morawiecki zadeklarował, że „okres polityki opartej o założenia turboliberalne już się skończył. My będziemy robili wszystko, by pomagać ludziom”. 

 

* Borykasz się z problemami prawnymi? Skorzystaj z pomocy profesjonalnych prawników, decydując się na poradę prawną online