Składka zdrowotna – zmiany

Zacznijmy od tego, że premier poinformował, że jeśli zaproponowane zmiany zyskają aprobatę parlamentu, to zaczną obowiązywać od 1 lipca 2022 roku.

Jedną ze zmian jest to, że przedsiębiorcy opodatkowani liniowo będą mogli pomniejszyć podstawę opodatkowania o zapłacone składki zdrowotne do określonego limitu. W przypadku, tzw. liniowców limit ma wynosić 8.7 tys. zł (pomniejszenie dochodu), a dla „ryczałtowców” będzie to 50% zapłaconych składek zdrowotnych (pomniejszenie przychodu). Jeśli chodzi o podatników na karcie, będzie to 19% zapłaconej składki (pomniejszenie podatku).

Stawka podatku PIT 12%

Kolejną istotną poprawką ma być zmniejszenie podstawowej stawki podatku PIT – z 17% do 12%. Taka zmiana będzie miała pozytywny wpływ na portfele podatników, którzy rozliczają się według skali podatkowej. Mowa w tym przypadku o pracownikach, emerytach, zleceniobiorcach, jednoosobowych firmach, opodatkowanych na zasadach ogólnych. Wedle szacunku Ministerstwa Finansów do wspomnianych grup należy blisko 25 mln podatników.

Zmiany w PIT-2 dla wieloetatowców

Choć kwota wolna od podatku dalej pozostaje na poziomie 30 tys. zł, to zmieniają się zasady jej uwzględniania przy obliczeniu miesięcznych zaliczek na podatek. Dzięki zaproponowanym zmianom podatnik będzie mógł podzielić kwotę zmniejszająca między 2 lub 3 płatników.

Rozliczenie roczne PIT

Morawiecki zaproponował również pełne rozliczenie PIT samotnego rodzica z dzieckiem. Na taką zmianę czekało sporo podatników, gdyż pierwotne regulacje Polskiego Ładu, nie pozwalały na taką praktykę.

Zmiany dotyczą również ulgi dla dzieci. Dotychczas nie można było z niej skorzystać, jeśli dziecko zarobiło w ciągu roku więcej niż 3089 zł. Zapowiedziano zwiększenie kwoty do 16 061,28 zł.

Ulga dla klasy średniej

Ulgę dla klasy średniej charakteryzował zawiły algorytm, który dla wielu stał się niezrozumiały, a w konsekwencji stała się ona niezwykle kłopotliwa dla podatników. Nie przewidziano indywidualnych sytuacji obywateli, bo np. policjanci nie podlegają ubezpieczeniom społecznym, więc zaproponowany algorytm w ich przypadku się nie sprawdził.

Ulga dla klasy średniej obejmuje przychody objęte 50-procentowymi autorskimi kosztami uzyskania przychodów, niemniej w przypadku podatników osiągających takie przychody nie daje zapowiadanych korzyści.

Kancelaria Premiera poinformowała na Twitterze, że: Kończymy z takim rozwiązaniem, które było krytykowane przez księgowych i wielu ludzi — ulga dla klasy średniej. Jeśli te rozwiązania spotkają się z dobrym przyjęciem, to od 1 lipca chcemy je wdrożyć i zrezygnować z ulgi dla klasy średniej.

Morawiecki mimo negatywnych opinii, jednak wziął się za poprawę Polskiego Ładu. Jeśli zaproponowane zmiany spotkają się z aprobatą parlamentu, to wejdą w życie od 1 lipca 2022 roku. Obecnie trudno stwierdzić, czy te zmiany nie nastręczą nam tylko dodatkowych problemów. Musimy poczekać na pierwsze efekty.