Kredyt bez wkładu własnego – kto może go dostać? 

Według zapowiedzi władz program ma być pomocą dla tych, którzy nie mają środków na pokrycie wymaganego wkladu w wysokości 10-20%. Kredytobiorcy muszą wykazywać dobrą kondycję finansową, która wskaże, że będą oni w stanie spłacić zobowiązania ratalne.

Mieszkanie bez wkładu własnego będzie osiągalne zarówno dla małżeństwosób w nieformalnym związkurodzin, jak i dla singli

Mieszkanie bez wkładu własnego – od kiedy? 

Omawiany program Mieszkanie bez wkładu własnego zacznie obowiązywać od 27 maja 2022 roku

Kredyt bez wkładu własnego a rodzina 

Kredytobiorcy, którzy w trakcie trwania kredytu powiększą swoją rodzinę, otrzymają dofinansowanie. „Spłata rodzinna” to jednorazowa spłata części kredytu za kredytobiorcę.

Wysokość dofinansowania: 

  • 20 000 zł jeśli rodzina powiększyła się o drugie dziecko;
  • 60 000 zł w przypadku, gdy rodzina zwiększyła się o trzecie i kolejne dziecko

Kredyt bez wkładu własnego – warunki przyznania  

W celu otrzymania kredytu bez wkładu własnego należy spełnić nastepujace warunki: 

  1. Osoba ubiegająca się o kredyt (ani pozostali członkowie gospodarstwa domowego) nie może być właścicielem innego mieszkania, chyba że w skład gospodarstwa wchodzi dwoje lub więcej dzieci;
  2. Minimalny okres zaciągnięcia kredytu wynosi 15 lat
  3. Kredytobiorca nie musi posiadać wkładu własnego; 
  4. Limity cenowe za mieszkania: 
  • nowe mieszkania i domy kupowane od dewelopera – cena za 1 m2 użytkowy lokalu nie może przekroczyć kwoty stanowiącej iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych oraz współczynnika 1,3;
  • mieszkania używane – cena za 1 m2 użytkowy lokalu nie może być większa od kwoty stanowiącej iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych oraz współczynnika 1,2.

Kredyt bez wkładu wlasnego – procedura 

Jest to taki sam kredyt hipoteczny jak ten bez wkładu własnego. Dokładna procedura zależy jednak od banku, który udziela kredytu. Z pewnością nalezy przedstawić oświadczenia potwierdzające spełnienie wskazanych wymagań, które pozwalają na skorzystanie z programu. 

Niezbędna dokumentację należy złożyć w banku, który przystąpi do programu poprzez zawarcie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Mieszkanie bez wkładu własnego będzie możliwe już od 27 maja 2022 r. Jeśli kredytobiorca spełni odpowiednie warunki, może starać się o kredyt hipoteczny bez wkładu własnego. Rodziny powiększajace się w trakcie trwania kredytu mogą spodziewać się dodatkowego wsparcia w postaci dofinansowania. 

*Jeśli Twoje kłopoty prawne wymykają się spod kontroli, to nie czakaj na odpowiedni moment. Poproś prawnika o pomoc, aby nie pogorszyć swojej sytuacji. Porady prawne online dają Ci dostęp do szybkiego i profesjonalnego wsparcia prawnego.