Laptopy dla 4-klasistów: założenia programu

Rząd zapowiedział, że w tym roku planuje program wieloletni, a co za tym idzie – kupowanie laptopów dla 4-klasistów co roku. Uczniowie, którzy otrzymają laptopy, mogą korzystać z nich przez następne lata edukacji w szkole podstawowej. Na całą inwestycję przeznaczono 760 mln zł. Laptopy mają trafić do uczniów w roku szkolnym 2023/2024

Dlaczego 4-klasiści?

Rząd uzasadnia kupno laptopów dla 4-klasistów, zwracając uwagę na takie kwestie, jak:

  • większa liczba przedmiotów w porównaniu do klas 1–3;
  • zajęcia z informatyki;
  • realizacja podstawy programowej, która przewiduje korzystanie z komputerów;
  • rozwój umiejętności cyfrowych. 

Laptopy tej samej jakość dają uczniom równe szanse i dostęp do cyfrowych zasobów, które można wykorzystać w nauce. 

Co z administrowaniem laptopów 4-klasistów?

Uczniowie otrzymają fabrycznie nowy sprzęt, nie wchodzą w grę komputery używane lub nawet te z leasingu. Jeśli chodzi o wymagania techniczne, to laptopy powinny mieć co najmniej 8 GB pamięci RAM z możliwością rozbudowy do 16 GB. Muszą mieć one również kamerę oraz legalny system operacyjny. Wiele wskazuje na to, że będą to laptopy o wartości ok. 2 tys zł. 

Pojawia się jednak pytanie, kto będzie dbał o administrowanie komputerów. W przypadku, gdy to zadanie będzie spoczywać na szkole, to potrzebne będą dodatkowe fundusze. Tych jednak nie przewiduje program. W programie nie przewidziano również tego, w jaki sposób sprzęt ma trafić do uczniów, ani tego, kto formalnie będzie jego właścicielem. To oczywiście tylko nieliczne wątpliwości. 

Czy laptopy będą miały jakiekolwiek dostosowania? Czy program obejmie dzieci z Ukrainy? Jak weryfikować prawidłowe korzystanie ze sprzętu? Dyrektorzy szkół i rodzice mają wiele pytać, ale niestety nadal brak jakichkolwiek odpowiedzi

*Skorzystaj z pomocy profesjonalnych prawników, decydując się na poradę prawną online.