Przyrzeczenie publiczne a loteria 

Najlepiej zacząć od podstawowego rozgraniczenia obu tych pojęć, które są niezbędne do podjęcia tematu konkursów w SM. 

Przyrzeczenie publiczne – jeśli zdecydujesz się na organizowanie konkursu i obiecasz publicznie nagrodę, to nie możesz się z tego tak po prostu wycofać. 

Art. 919 § 1. Kto przez ogłoszenie publiczne przyrzekł nagrodę za wykonanie oznaczonej czynności, obowiązany jest przyrzeczenia dotrzymać.

Loteria ma również swoją prawną definicję:

Art. 2. ust. 1. Grami losowymi są gry, w tym urządzane przez sieć Internet, o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku. Są to:
(…)
10) loterie promocyjne, w których uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe.

Konkurs jako loteria

Organizowanie konkursu jako loterii nie należy do najłatwiejszych. Decydując się na takie rozwiązanie, musimy spełnić określone warunki: 

 • zezwolenie od właściwego dyrektora izby administracji skarbowej;
 • opłacenie zezwolenia; 
 • zapewnienie nadzoru nad prowadzeniem gier hazardowych – potrzebne są osoby, które są do tego szkolone.

Oczywiście nie może zabraknąć regulaminu loterii, który należy dołączyć do wspomnianego wniosku o zezwolenie. 

W przypadku, gdy ktoś zorganizuje loterię bez niezbędnych zezwoleń, czekają go dotkliwe sankcje. Zdecydowanie korzystniejszy jest konkurs na zasadach przyrzeczenia publicznego.

Konkurs jako przyrzeczenie publiczne 

Te konkursy, które nie mają charakteru loterii – nie wyłaniają zwycięzcy w drodze przypadkunie wymagają wspomnianego wcześniej zezwolenia. Pamiętajmy, że zwycięzca ma prawo do ubiegania się o nagrodę, jeśli nie dotrzymamy danej obietnicy. 

Regulamin konkursu 

W przypadku loterii sporządzenie regulaminu jest obowiązkowe i podlega kontroli przez organ wydający zezwolenie. 

W regulaminie loterii muszą znaleźć się następujące informacje:

 • nazwę loterii;
 • nazwę podmiotu urządzającego loterię;
 • wskazanie organu wydającego zezwolenie;
 • zasady prowadzenia loterii;
 • obszar, na którym będzie urządzana loteria;
 • czas trwania loterii;
 • sposób urządzania loterii, w szczególności miejsce i termin losowania nagród;
 • sposób zapewnienia prawidłowości urządzania loterii;
 • sposób i termin ogłaszania wyników;
 • miejsce i termin wydawania wygranych;
 • tryb i terminy rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń;
 • wartość puli nagród;
 • w przypadku loterii promocyjnej – termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży towarów lub innych dowodów udziału w loterii promocyjnej.

Jeśli konkurs ma charakter przyrzeczenia publicznego, to regulamin nie jest wymagany, jednak lepiej go stworzyć. W regulaminie najlepiej zawrzeć:

 • dane podmiotu organizującego konkurs, pozwalające na jego niewątpliwą identyfikację;
 • daty rozpoczęcia i zakończenia konkursu;
 • określenie podmiotów, które mogą brać udział w konkursie;
 • zadanie konkursowe oraz zasady obowiązujące przy jego wykonaniu;
 • kryteria wyłonienia laureata;
 • nagrody;
 • sposób ogłoszenia laureatów;
 • zasady reklamacji i rozwiązywania sporów.

Ważne jest również to, aby zapoznać się z regulaminem platformy, na której organizujemy masz konkurs.

Ochrona danych w konkursie

Organizacja konkursu nierzadko wiąże się z przetwarzaniem danych uczestników. Tym samym organizator zobowiązany jest do przestrzegania obowiązków zawartych w rozporządzeniu RODO.